Browsing Tag: UE

UEflag-590x2000

Energy Infrastructure Forum 2021, online, 25 listopada 2021 r.

Coroczne Forum Infrastruktury Energetycznej jest organizowane przez Komisję Europejską we współpracy z duńskim Ministerstwem Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej i gromadzi przedstawicieli instytucji UE, operatorów systemów przesyłowych, promotorów projektów, organów regulacyjnych, przedsiębiorstw energetycznych, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczności finansowej. Źródło: Komisja Europejska. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>

zobacz więcej
Images Money flcirk1211

Na energetykę możemy dostać 560 mld zł, ale potrzebne odważne decyzje

Najgorsze, co mogłoby Polsce się przydarzyć, to utknięcie w połowie drogi – gdzie ponosimy koszty emisji, eksploatujemy przestarzałą i nieefektywną infrastrukturę energetyczną, a nie jesteśmy w stanie czerpać korzyści z wdrażanych zmian. Źródło: gramwzielone.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
UEflag-590x2000

Stan Unii Energetycznej w 2021 r.

Komisja przyjęła sprawozdanie o stanie Unii Energetycznej w 2021 r., w którym podsumowuje postępy poczynione przez UE w zakresie przejścia na czystą energię, prawie dwa lata po wprowadzeniu europejskiego zielonego ładu. Ze sprawozdania wynika, że w 2020 r. odnawialne źródła energii po raz pierwszy wyprzedziły paliwa kopalne jako najważniejsze źródło energii w UE, wytwarzając 38 proc. energii […]

zobacz więcej
pexels-pixabay-210600

Operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej krajów bałtyckich i Polski złożyli wnioski o unijne dofinansowanie na inwestycje związane z synchronizacją

Operatorzy wnioskują o wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych w ramach drugiej części drugiej fazy projektu synchronizacji krajów Bałtyckich obejmującej wzmocnienie sieci, zakup i montaż urządzeń do regulacji częstotliwości oraz modernizację informatycznych systemów sterowania. Źródło: pse.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
siec

Kwartalne raporty rynkowe potwierdzają globalny charakter nierównowagi na rynku gazu

Hurtowe ceny gazu w Europie znacznie wzrosły w drugim kwartale 2021 r., wraz ze wzrostem popytu – w porównaniu ze szczególnie niskimi poziomami obserwowanymi na tym samym etapie w 2020 r. Tak wynika z opublikowanych dziś najnowszych sprawozdań kwartalnych Komisji dotyczących rynków gazu i energii elektrycznej. W sprawozdaniu zasygnalizowano jednak, że prawdziwy wzrost, który spowodował […]

zobacz więcej
840_472_matched__r2ek47_buck28539551920

Komisja przedstawia zestaw środków w odpowiedzi na rosnące ceny energii

Komisja przyjęła dziś komunikat w sprawie cen energii, aby stawić czoła wyjątkowemu wzrostowi cen na świecie, który według prognoz będzie trwał przez całą zimę. Komisja chce w tej sytuacji wspomóc mieszkańców Europy oraz europejskie przedsiębiorstwa. Komunikat zawiera zestaw narzędzi, które Unia i jej państwa członkowskie mogą wykorzystać w celu przeciwdziałania bezpośrednim skutkom obecnego wzrostu cen oraz […]

zobacz więcej
energy_digitalisation_publicconsultation_notext_big

KE rozpoczyna konsultacje społeczne dot. cyfryzacji systemu energetycznego

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w ramach przygotowań planu działania Komisji w zakresie cyfryzacji systemu energetycznego, który ma zostać opublikowany w pierwszym półroczu 2022 r. Zgodnie z unijnymi zasadami „lepszego stanowienia prawa” konsultacje potrwają do 24 stycznia 2022 r. Skierowane są one do wszystkich zainteresowanych stron, grup konsumenckich, instytucji akademickich i badawczych oraz osób fizycznych. Konsultacje skupią się […]

zobacz więcej
3a7230f8bbfd85f6d9e58687bdbbfc9c-800x (1)

Europosłowie głosują za wsparciem gazu w projektach transgranicznych

Eurodeputowani z komisji ds. Energii osiągnęli wspólne stanowisko w sprawie rewizji kontrowersyjnego rozporządzenia TEN-E, które reguluje finansowanie infrastruktury energetycznej, torując drogę do negocjacji z państwami członkowskimi w celu uzgodnienia ostatecznej wersji ustawy. Przepisy TEN-E określają, które projekty transgranicznej infrastruktury energetycznej w UE kwalifikują się do finansowania ze środków publicznych i szybkich pozwoleń – w ramach […]

zobacz więcej
CEFEnergy Call 2021 (Cross-Border)(4)

CEF Energy: 1 milion euro na wsparcie badań przygotowawczych dla transgranicznych projektów dotyczących energii odnawialnej

W ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) ogłoszono nowe zaproszenie do składania wniosków na wsparcie badań przygotowawczych dla projektów, zanim zostaną one włączone do unijnego wykazu transgranicznych projektów w zakresie energii odnawialnej. W szczególności zaproszenie to przyczyni się do wsparcia zarówno państw członkowskich UE, jak i prywatnych promotorów projektów w celu rozwinięcia koncepcji współpracy, nadania impetu zaangażowanym stronom, […]

zobacz więcej
8ebbd572355a40a8233f420afaa2ab5cd6079941a5c0da791afc5fd30af12e33

Co pakiet Fit for 55 oznacza dla energetyki? 

Fit for 55 to kilkanaście wniosków legislacyjnych i blisko 3 800 stron towarzyszących im dokumentów. W ten sposób Komisja Europejska chce przekonać europejską opinię publiczną, że zaproponowane rozwiązania są sprawiedliwe dla poszczególnych państw oraz sektorów gospodarki. Źródło: cire.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej