O sekcji SIS-SG

Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids KIGEiT (SIS-SG)

Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SIS-SG) powstała w 2011 roku.
Sekcję założyło 29 firm – członków KIGEiT. Członkami sekcji są pomioty prowadzące działalność badawczą, produkcyjną lub usługową w dziedzinie elektroniki, informatyki, teleinformatyki lub automatyki przemysłowej mającą zastosowanie w inteligentnych sieciach – Smart Grids. Do podstawowych zadań SIS-SG KIGEiT należy między innymi wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych z uwzględnieniem mikroźródeł poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie instalacji kluczowych elementów inteligentnych sieci (Smart Grids), w szczególności sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i wodnych. W interesie sekcji jest promocja innowacyjnych rozwiązań technologicznych wspierających nowoczesna energetykę.

Główne zagadnienia, które są w obszarze zainteresowania SIS-SG to:

  • zmiana Prawa energetycznego,
  • uczestnictwo w transpozycji dyrektyw III pakietu energetycznego UE,
  • działania na rzecz rozwoju rynku produktów energetyki rozproszonej w Polsce,
  • integracja firm zainteresowanych wdrożeniem koncepcji Smart Grids w Polsce,
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie roli ICT dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Sekcja tworzy zespoły i grupy problemowe do rozwiązywania konkretnych zagadnień, które zarząd sekcji uzna za ważne dla swoich członków. Sekcja przygotowuje stanowiska dla Zarządu KIGEiT. Sekcja i jej grupy robocze przyjmują stanowiska kierując się specjalnym Regulaminem.


Aktualny skład Zarządu Sekcji:
Paweł Pisarczyk – Przewodniczący
Piotr Derbis – Wiceprzewodniczący
Ryszard Rybus – Wiceprzewodniczący
Mariola Sawczuk – Wiceprzewodnicząca
Jarosław Wojtulewicz – Sekretarz