Przejdź do treści

Portal Energetyki Obywatelskiej

Pragniemy, by portal był punktem kontaktowym dla osób potrzebujących kompleksowych wdrożeń w zakresie pomiarów, efektywnego zarządzania energią i mediami w klastrach energii, przemyśle i spółdzielniach/społecznościach energetycznych.

Portal Energetyki Obywatelskiej ma na celu informowanie o zagadnieniach nowoczesnej energetyki, a w szczególności zagadnieniach związanych z energetyką obywatelską.

Redaktorzy Portalu:

Agnieszka Antoszewska – absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania Charakterystyk Energetycznych Budynku oraz studia podyplomowe Zrządzania Nieruchomościami i posiada  licencję Zarządcy Nieruchomości.

Od czerwca 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie efektywności energetycznej certyfikacji i termomodernizacji budynków. Posiada uprawnienia Audytora Energetycznego i jest członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych działającym przy Narodowej Agencję Poszanowania Energii. Prowadziła zajęcia na licznych kursach i studiach podyplomowych związanych z zagadnieniami oceny efektywności energetycznej budynków. Jest członkiem zespołu opracowującego audyty energetyczne przedsiębiorstw oraz audyty efektywności energetycznej w celu pozyskania białych certyfikatów

Od 2021 roku współpracuje z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy jako doradca energetyczny. 

Agnieszka Antoszewska jest autorką książki wydanej przez Instytut Doradztwa Majątkowego „Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w programie Audytor OZC Pro”, oraz licznych artykułów o tematyce kontroli, opomiarowaniu i oszczędności energii cieplnej w publikowanych w miesięczniku Administrator.


Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SIS-SG) 

Właścicielem portalu jest Sekcja Inteligentnych Sieci – Smart Grids Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SIS-SG).

w 2011 roku sekcję założyło 29 firm – członków KIGEiT. Członkami są pomioty prowadzące działalność badawczą, produkcyjną lub usługową w dziedzinie elektroniki, informatyki, teleinformatyki oraz automatyki przemysłowej mającą zastosowanie w inteligentnych sieciach – Smart Grids. Do podstawowych zadań SIS-SG KIGEiT należy między wspieranie inicjatyw ustawodawczych i organizacyjnych zmierzających do budowy energetyki rozproszonej i sieci inteligentnych z uwzględnieniem mikroźródeł poprzez zniesienie ograniczeń w zakresie instalacji kluczowych elementów inteligentnych sieci (Smart Grids), w szczególności sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych i wodnych. W interesie sekcji jest promocja innowacyjnych rozwiązań technologicznych wspierających nowoczesna energetykę.

Główne zagadnienia, które są w obszarze zainteresowania SIS-SG to:
  • zmiana Prawa energetycznego,
  • uczestnictwo w transpozycji dyrektyw III pakietu energetycznego UE,
  • działania na rzecz rozwoju rynku produktów energetyki rozproszonej w Polsce,
  • integracja firm zainteresowanych wdrożeniem koncepcji Smart Grids w Polsce,
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie roli ICT dla poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • promowanie i propagowanie rozwiązań wspierających rozwój energetyki obywatelskiej 

Aktualny skład Zarządu Sekcji:

Paweł Pisarczyk – Przewodniczący
Piotr Derbis – Wiceprzewodniczący
Ryszard Rybus – Wiceprzewodniczący
Mariola Sawczuk – Wiceprzewodnicząca
Jarosław Wojtulewicz – Sekretarz


Masz interesujący temat? Uważasz, że twoje rozwiązanie jest zgodne z wizją energetyki obywatelskiej i chciałbyś się nim pochwalić?