Przejdź do treści

Atende Industries

Atende Industries to polska spółka informatyczna tworząca innowacyjne technologie dla przemysłu 4.0 i rynku Smart Grid. Firma koncentruje się na rozwoju platform chmurowych besmart.energy oraz besmart.vision

besmart.energy to narzędzia Big data i AI dla nowoczesnej energetyki. Platforma przeznaczona jest dla OSD, klastrów energii, spółdzielni energetycznych czy producentów energii. Jej głównym celem jest umożliwienie zarządzania siecią. Besmart.energy pozwala na gromadzenie danych, tworzenie predykcji (np. zużycia czy produkcji w oparciu o autorski model pogody), bilansowanie mikrosieci oraz jej rozliczanie. System bazuje na prawdziwie innowacyjnej bazie danych TStorage, dopasowanej do rynku IoT. Baza charakteryzuje się tym, że pozwala na bardzo szybki dostęp do danych, dzięki czemu umożliwia m.in. tworzenie złożonych predykcji w czasie rzeczywistym. 

besmart.vision to platforma sterująca pracą cobotów, wykorzystująca sztuczną inteligencję. 

besmart.vision daje robotowi możliwość widzenia i inteligencję, przekształcając go w partnera, który samodzielnie potrafi rozpoznawać obiekty i lokalizować je w przestrzeni.

System znacznie ułatwia automatyzację stanowiska pracy, gdyż nie wymaga budowania dedykowanych elementów linii produkcyjnej.


Grupa Apator

Grupa Apator tworzy międzynarodową grupę producentów oraz dystrybutorów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców aparatury i rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych. W ramach trzech wyspecjalizowanych segmentów biznesowych (Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz) wdraża na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi m.in. liczniki energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze i ciepłomierze, systemy zdalnego odczytu mediów, specjalistyczną aparaturę do zabezpieczania, nadzoru i sterowania siecią elektroenergetyczną, a także systemy wspierające zarządzanie sieciami dystrybucji mediów użytkowych (SCADA, paszportyzacji sieci, pasywne i aktywne systemy zarządzania majątkiem sieciowym (AMS/ADMS), aplikacje mobilne do wsparcia pracy ekip technicznych w terenie (WFM), wykrywanie zwarć i u szkodzeń oraz automatycznego i rekonfiguracji sieci (FDIR), systemy itd.). W ostatnim okresie Grupa Apator intensywnie rozwija także ofertę rozwiązań wspierających wdrażanie technologii OZE i mających zastosowanie w lokalnym zarządzaniu energią i służących do zwiększenia efektywności energetycznej oraz zwiększeniu auto-konsumpcji energii wytwarzanej lokalnie w OZE. Firma buduje także magazyny energii wspierające pracę sieci i infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.

Apator jest rozpoznawalną marką w krajach UE w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, gazownictwa i branży wod-kan. Niemal połowa przychodów Grupy pochodzi z eksportu, zaś rozwiązania i produkty dystrybuowane są do kilkudziesięciu krajów świata. Największymi odbiorcami rozwiązań Grupy Apator, poza Polską, są rynki: brytyjski, niemiecki, belgijski, niderlandzki i czeski.


Globema

O mapach i sieciach wiemy wszystko

Globema to wiodący dostawca specjalizowanych rozwiązań geoprzestrzennych oraz produktów i usług IT dla przedsiębiorstw sieciowych (z branży telekomunikacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej itp.), a także wielu innych (m.in. e-commerce, transport i logistyka, retail, finanse, ubezpieczenia). 

Dostarczamy rozwiązania informatyczne z zakresu:

  • zarządzania majątkiem sieciowym i pracownikami w terenie, 
  • profesjonalnego zastosowania map,
  • integracji systemów,
  • analiz metodami AI/ML, 
  • szeroko pojętej digitalizacji oraz migracji danych.

Globema jest partnerem GE, Google oraz Safe Software. W ciągu 25-letniej historii Globemy, z naszych rozwiązań i usług skorzystało już ponad 700 firm i instytucji z całego świata. Wśród naszych klientów znajdują się: GE Digital, STOEN, E.ON, PGE, ENERGA, TAURON, UPC, Netia, Multimedia, T-Mobile, ING czy Bolt. 

Od 2012 roku Globema posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego i prowadzi innowacyjne projekty m.in. w obszarze sieci energetycznych, odnawialnych źródeł energii oraz transportu i logistyki, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Jako jednostka B+R, Globema współpracuje z wiodącymi uczelniami i placówkami naukowymi w Polsce.

Obecnie Globema posiada 6 oddziałów i zatrudnia ponad 160 osób. Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, pozostałe biura mieszczą się w Łodzi (Polska) oraz w Rumunii, Czechach, Serbii i USA. 

www.globema.pl


Landis+Gyr

Historia firmy od samego początku była związana z produkcją urządzeń dla powstających na początku ubiegłego wieku pierwszych sieci energetycznych. Jej działalność  rozpoczęła się w roku 1896 w miejscowości Zug, stolicy kantonu o tej samej nazwie, położonego w centralnej części Szwajcarii. Po przejęciu firmy w roku 1905 przez Panów Heinricha Landisa i Anderlicha Gyra otrzymała nazwę Landis&Gyr, markę rozpoznawalną dzisiaj w Energetyce na całym świecie i kojarzoną z produktami o najwyższej szwajcarskiej dokładności i jakości wykonania. Swoją pozycję lidera w dziedzinie produkcji liczników energii elektrycznej oraz sumatorów energii,  początkowo elektromechanicznych, firma zbudowała w oparciu o doświadczenie szwajcarskich firm zajmujących się  mechaniką precyzyjną, stąd nasi Klienci często porównywali  liczniki Landis&Gyr ze szwajcarskim zegarkami. Późniejszy dynamiczny rozwój elektroniki i techniki komputerowej oraz informatyki całkowicie zmienił charakter i funkcjonalność dostarczanych urządzeń oraz systemów. Z czasem liczniki indukcyjne zostały całkowicie zastąpione licznikami elektronicznymi, wprowadzone zostały do użytkowania nowe technologie komunikacyjne, w tym sieci komórkowe GSM oraz systemy pozwalających na znacznie  lepsze zarządzenie energią elektryczną w sieciach dystrybucyjnych. 

Obecnie Landis+Gyr działa w przeszło 30 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia 6,5 tys.  pracowników, z których około 1,3 tys. jest zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. Dzisiejsze portfolio to oczywiście nadal liczniki energii elektrycznej ale dopasowane do wymagań Smart Metering’u i zintegrowane z nowoczesnymi systemami kolejnej generacji służącymi do zarządzania energią i optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej. Oprócz tego Landis+Gyr jest dostawcą rozwiązań pozwalających na integrację odnawialnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną,  budowanie sieci typu Smart Grid oraz analitykę danych pomiarowych uzyskanych z liczników.

L+G w Polsce

Oprócz informacji o charakterze globalnym warto wspomnieć o długiej już obecności firmy w Polsce. Działamy w naszej Energetyce od roku 1993 a więc prawie od 30 lat. Zainstalowane na początku lat 90-tych liczniki Landis&Gyr klasy 0,2 wraz z systemami telemetrycznymi DGC2000 były podstawą uruchomienia Rynku Energii.  Jednym  z pierwszych był system w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. obejmujący pomiary zainstalowane we wszystkich elektrowniach systemowych oraz na stacjach elektroenergetycznych sieci przesyłowej PSE S.A.   W tym czasie wiele trudności technicznych było związanych z uruchomieniem kanałów komunikacyjnych i zdalnym odczytem danych pomiarowych. O powodzeniu projektu zadecydowały solidny sprzęt pomiarowy i dobrze udokumentowany protokół transmisji danych. Był to okres, w którym dopiero zaczęto w Polsce budowę sieci komórkowych GSM i odczyt układów pomiarowych był realizowany w oparciu o przewodowe sieci analogowe. 

Kolejny krok w rozwoju Rynku Energii nastąpił po roku 2000,  kiedy to krajowe spółki energetyczne rozpoczęły wprowadzanie systemów klasy Automatic Meter Reading (AMR) do zdalnego odczytu liczników tak zwanego  wielkiego odbioru. Bardzo istotnym elementem związanym z ich wdrażaniem okazało się powołanie z inicjatywy Landis&Gyr stowarzyszenia DLMS z siedzibą w Zug w Szwajcarii, którego celem działalności było ujednolicenie protokołu komunikacyjnego stosowanego w licznikach energii elektrycznej oraz przeprowadzanie certyfikacji liczników różnych producentów pod katem zgodności ze standardem.  Protokół DLMS został w późniejszym okresie doprecyzowany i zatwierdzony do użytkowania jako norma IEC.  

Opracowane na tej bazie  nowoczesne konstrukcje liczników ZxD, ZxG oraz ZMQ umocniły pozycję firmy Landis+Gyr w Polsce, przede wszystkim w sektorze odbiorców przemysłowych, gdzie ich udział w rynku osiągnął wartość 70%. Przyczyniła się do tego również nowa strategia spółek dystrybucyjnych polegająca na masowej wymianie starych układów pomiarowych w taryfie A i B, na nowoczesne układy z licznikami elektronicznymi i zdalną komunikacją dwukierunkową. Niemal w każdej ze spółek OSD do odczytu liczników wykorzystano systemy Landis+Gyr Converge, z których największy zainstalowany obecnie w Tauron Dystrybucja obejmuje 505 tys. odbiorców przemysłowych.  

W roku 2010 w Polsce rozpoczęły  się prace związane z realizacja wymagań mandatu M/441 Komisji Europejskiej w zakresie inteligentnego opomiarowania. Pierwszym znaczącym projektem z obszaru Smart Metering był zrealizowany przez Landis+Gyr w dawnej Spółce Energetycznej Vattenfall (obecnie Tauron Dystrybucja) system Gridstream AIM dla  11 tyś liczników w standardzie IDIS. Interoperacyjność rozwiązania IDIS została potwierdzona poprzez jednolitą obsługę w systemie  urządzeń trzech firm: Landis+Gyr, Itron i Iskraemeco. System pozwala na zdalny odczyt liczników, dwukierunkowy przesył danych, rozłączanie windykacyjne odbiorców. Oprócz tego realizowane są zaawansowane funkcje zdalnej obsługą infrastruktury pomiarowej takie jak upgrade oprogramowania wewnętrznego liczników, 

Kolejne projekty Advance Metering Management (AMM) stymulowane wsparciem Urzędu Regulacji były wdrażane w tym czasie przez spółki dystrybucyjne, przy czym nie były to  projekty o charakterze masowego roll-out’u, ale raczej projekty, których zadaniem było przetestowanie zarówno technologii komunikacyjnych jak i systemów centralnych służących do odczytu liczników i obsługi infrastruktury pomiarowej. W tym okresie Landis+Gyr dostarczył i uruchomił w Warszawie w spółce RWE,  obecnie E-ON, kompletny system dla 100 tys. liczników zdalnego odczytu w oparciu o technologię  PLC PLAN.

Wykorzystując lokalne zasoby naszej firmy zdobyliśmy duże doświadczenie w zakresie wprowadzania i  uruchamiania systemu Smart Metering. Korzyści dla OSD wynikające z realizacji tych projektów nie ograniczały się tylko do zdalnego odczytu liczników ale wnosiły także „wartość dodaną” w postaci uporządkowania  procesów w spółce energetycznej, poprawienia wizualizacji pracy sieci niskiego napięcia, lepszej obsługi klientów, oraz otworzyły możliwość wprowadzania nowych systemów analizy danych pomiarowych, zarządzania majątkiem sieciowym i planowania. Regularny odczyt danych pomiarowych pozwolił na budowę baz danych pomiarowych wykorzystywanych do analizy pracy sieci dystrybucyjnej. 

Równolegle do wspominanych powyżej projektów typu Smart Metering rozpoczęło się od roku 2010 wprowadzenie odnawialnych źródeł energii do systemu elektroenergetycznego, głównie dużych farm wiatrowych. Pozytywne doświadczenia z eksplantacji liczników w sieciach dystrybucyjnych zaowocowały niemal 100% -owym udziałem Landis+Gyr w pomiarach rozliczeniowych oraz pomiarach służących do potwierdzania tzw  zielonych certyfikatów. 

Mówiąc o doświadczeniu firmy Landis+Gyr na polskim rynku warto także podkreślić, że od blisko 10 lat jesteśmy członkami sekcji SIS-SG w KGEiT,  uczestnicząc w pracach związanych z przygotowywaniem i opiniowaniem standardów technicznych dla liczników zdalnego odczytu. Jednym z aktualnych obecnie zadań  było opracowanie uwag do rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie systemu pomiarowego, które zawierało minimalne wymagania techniczne dla liczników zdalnego odczytu. Także dzięki takim działaniom chcemy brać udział w kształtowaniu rynku energii w Polsce,  wykorzystując nasze międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę o najnowszych rozwiązaniach technicznych oraz obowiązujących normach i przyjętych standardach.

Opublikowane wraz z rozporządzeniem pomiarowym wymagania dla liczników zdalnego odczytu zostały już zaimplementowane w naszych najnowszych produktach, czyli licznikach E360, E570 oraz E660 po to aby możliwe było ich dostarczanie do krajowych spółek OSD oraz wszystkich odbiorców energii zobligowanych do stosowania wspomnianego rozporządzenia.

manage energy better

Powyższe hasło od wielu lat jest dopisane do logo Landis+Gyr i stanowi jakby krótką definicję obszaru działania,  którym firma zajmuje się niezmiennie od dziesięcioleci. O ile w przeszłości Landis+Gyr był kojarzony jako dostawca liczników to dzisiaj rozumienie cytowanego hasła uległo znacznemu rozszerzeniu, przez to, że funkcjonalność samych urządzeń bardzo się rozbudowała.  Liczniki najnowszej generacji wyposażone są w wewnętrzne systemy operacyjne pozwalające na modyfikowanie funkcji urządzenia i dostosowywanie do indywidualnych wymagań użytkownika. Konieczne staje się dostarczanie kompletnych rozwiązań typu End-to-End służących właśnie do zarządzania energią dostępną w sieci dystrybucyjnej. W kolejnym kroku dostarczanie systemów eksperckich  wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji do przetwarzania ogromnych ilości danych pomiarowych pozyskiwanych z liczników zdalnego odczytu. 

Wiele nowych trendów obserwowanych w ostatnich latach na rynkach energii,  związanych z wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii, magazynów energii i elektromobilności wymagało rozszerzenia zakresu działalności Landis+Gyr. W grupie kapitałowej firmy znalazły się nowe podmioty zajmujące się np. produkcją stacji ładowania samochodów – firma Etrel, rozwojem aplikacji do zarządzania stacjami ładowania – firma True Energy. Jednym z istotnych kroków w rozwoju kompetencji firmy w zakresie rozwiązań chmurowych było podpisanie porozumienia o współpracy z Google Cloud.

To będą kierunki dalszego rozwoju firmy w najbliższej przyszłości.

„Manage energy better” nabiera dzisiaj także szerszego znaczenia ze względu na rosnące wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Landis+Gyr na poziomie globalnym oraz lokalnie podejmuje szereg inicjatyw zmierzających do lepszego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych środowiska oraz zmniejszania uciążliwości produkcji i ochrony klimatu. Jednym istotnych działań było podpisanie deklaracji przystąpienia do inicjatywy United Nations Global Compact obligującej uczestników do stosowania uniwersalnych zasad w zakresie praw człowieka, ochrony pracy, ochrony środowiska, działań antykorupcyjnych i odpowiedzialności społecznej.

www.landisgyr.eu