Przejdź do treści

Inwestycje

Od A do G, kiedy budynki w Polsce będą miały klasy energetyczne.

Od momentu wejścia w życie dyrektywy EPBD każde państwo członkowskie Unii Europejskiej będzie mieć 24 miesiące na wdrożenie klas energetycznych na świadectwach charakterystyki energetycznej. Zaplanowane wprowadzenie systemu klas na I kwartał 2026 roku zmieści się w czasie wyznaczonym w dyrektywie. Świadectwo charakterystyki energetycznej powinno określać klasę w skali zamkniętej, stosując jedynie litery od A do G. Litera… Od A do G, kiedy budynki w Polsce będą miały klasy energetyczne.