Przejdź do treści

Moc zainstalowana OZE. Prawie wszystkie nowe instalacje to fotowoltaika

Z roku na rok rośnie moc zainstalowanych odnawialnych źródeł energii, największy boom w 2020 roku miały instalacje fotowoltaiczne i ta tendencja nadal się utrzymuje.  W październiku moc zainstalowanych ogniw PV wynosiła 6687,5 MW w stosunku do 3936 MW w 2020 roku.  W czerwcu 2022 roku jest to już ponad 10,3 GW. Rozwój fotowoltaiki jest naturalną konsekwencją coraz większej ilości słonecznych dni, dostępnością licznych programów dotacyjnych, oraz łatwością montażu rozwiązań nawet dla pojedynczego gospodarstwa domowego.  Instalacje PV stanowią 52 % zainstalowanych systemów OZE w Polsce.

Elektrownie wiatrowe, pomimo wzrostu mocy zainstalowanej w 2021 roku prawie o 1GW w stosunku do 2020, nie odnotowały zwiększenia produkcji prądu, a wręcz minimalny spadek z powodu wzrostu zapotrzebowania na energie elektryczna i mniejszej wietrzności.

Źródło rynek elektryczny 24.08.2022

link