Przejdź do treści

Energetyka obywatelska nie skorzystała ze środków z KPO

Spółdzielnia Energetyczna to pojęcie jeszcze do niedawna nieznane w polskim prawie. Dzięki zmianom wprowadzonym do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2019 r. poz. 1524) przygotowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dodano autopoprawkę i stworzono przepisy pozwalające na rozwój spółdzielni energetycznych w Polsce. Początki powstawania spółdzielni energetycznych nie były proste, głównie z uwagi na brak zapisów regulujących rozliczenie SE z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. W 2023 roku problem został rozwiązany. Do 2021 roku w KOWR zostały zarejestrowane jedynie dwie spółdzielnie energetyczne, obecnie mamy ich trzydzieści trzy.

Spółdzielnie energetyczne to możliwość transformacji w kierunku zrównoważonej, niskoemisyjnej gospodarki oraz alternatywa dla energetyki opartej na wielkich koncernach, dlatego trudno się pogodzić z faktem, że tylko jedna z nowo powstałych spółdzielni postarała się o dofinasowanie z KPO.

Źródło: wysokienapiecie.pl

Link