Przejdź do treści

Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po 54,07 euro

Współczesna gospodarka nadal jest oparta na intensywnym wykorzystaniu surowców naturalnych i energii pochodzącej z paliw kopalnych. Taki mechanizm niesie za sobą nieodłączne wyzwanie w postaci emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2). W odpowiedzi powstał rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2, który stworzył nową dynamiczną sferę ekonomiczną. Cena uprawnień do emisji CO2 stała się centralnym wskaźnikiem tego rynku, stanowiąc swoisty barometr zrównoważonego rozwoju.

Obecnie cena uprawnień do emisji CO2 jest najniższa od dwóch lat. Jeszcze rok temu było to 87,75 euro. Cena uprawnień ma kluczowe znaczenie dla walki ze zmianami klimatycznymi, wysoka cena motywuje przedsiębiorstwa do inwestowania w nowe technologie oraz OZE. Na cenę niewątpliwie też wpływają warunki klimatyczne, mamy luty, a na termometrach wiosenne temperatury.  Po gigantycznych podwyżkach cen paliw i kryzysie energetycznym związanym z wojną w Ukrainie sytuacja na rynku paliw zaczęła się powoli stabilizować spadły ceny nośników energii.

Źródło: cire.pl

link