Przejdź do treści

Scenariusz dla elektrowni węglowych jest już gotowy

Przed nowym rządem kolejne duże wyzwanie, pomimo wprowadzenia szeregu regulacji prawnych związanych z odejściem od paliw kopalnych nie ma żadnego planu zamykania energetyki węglowej. Bez opracowania jakiejkolwiek strategii nie będzie możliwe.  Zamknięcie elektrowni węglowych oznacza brak zbytu węgla na terenie kraju, a niska jakość kaloryczna naszego surowca nie pozwala na jego eksport.  Jak najszybciej należy przystąpić do rozmów ze związkami zawodowymi górników, bo likwidacja kopalń to upadek samych związków i prosty scenariusz do licznych protestów. Dodatkowo wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 powoduje, że elektrownie węglowe przestaną być rentowne.

Źródło: wysokienapięcie.pl

link