Przejdź do treści

Prawie 100 mln euro na energetykę obywatelską – MR i T dofinansuje społeczności energetyczne!

Nabór wniosków do tej części trwa od 30 listopada do 29 lutego 2024 r. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Centralny System Teleinformatyczny (CST2021), przy użyciu aplikacji WOD2021. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to pierwsze półrocze 2024 r. Pula środków na nabór wniosków w tym etapie to 241 206 896 zł. 

Nabór do części inwestycyjnej programu wpiera spółdzielnie energetyczne i klastry energii.

Źródło: globenergia.pl

link