Przejdź do treści

XXII Forum Termomodernizacji 2023 – spotkanie audytorów energetycznych

Od 22 lat Zrzeszenie Audytorów Energetycznych organizuje spotkanie poświęcone efektywności energetycznej, w którym biorą udział audytorzy energetyczni, projektanci, przedstawiciele władz państwowych oraz firmy działające w sektorze budownictwa, a także instytucje finansowa oferujące produkty wspierające transformację energetyczną

Tegoroczne FORUM Termomodernizacja 2023, które odbyło się 10 października było bardzo udane i obfitowało w wiele ciekawych informacji. W tym roku po raz pierwszy możliwe było uczestnictwo w FORUM także w trybie zdalnym. Takie rozwiązanie spotkało się z odzewem i jedna trzecia uczestników prawie 100 osób skorzystało z takiej możliwości.

Złotym sponsorem forum była firma Viessman, a srebrnym VeloBank.

Przewodnim motywem tegorocznego było hasło TERMOMODERNIZACJA DLA OCHRONY KLIMATU I CZYSTEGO POWIETRZA.

Wydarzenie było podzielone na trzy sesje, w każdej były poruszane zagadnienia legislacyjne, prezentacje produktów sponsorów oraz zróżnicowane instrumenty finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się pierwsze wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju i Technologii Pana Tomasz Gałązki – „Nowa odsłona świadectw charakterystyki energetycznej budynków jako ważny element wdrażania zasady Energy Efficiency First w budownictwie – dotychczasowa praktyka i zamierzenia legislacyjne”. Od lat środowisko audytorów i certyfikatów postuluje o wprowadzenie klas energetycznych na świadectwach charakterystyki energetycznej wskazując, że taki sposób prezentacji danych będzie bardziej czytelny dla odbiorcy.

Prace nad nową metrologią oraz szatą graficzną SCHE rozpoczęły się w wyniku nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD- the Energy Performance of Buildings Directive). Nowelizacja wskazuje na potrzebę przyśpieszenia tempa renowacji budynków, co niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii. Dyrektywa nakłada nacisk na promowanie wykorzystania energii odnawialnej, wprowadzenie definicji budynku – o niemal zerowej emisji, wprowadzenie klas energetycznych i zapisanie obowiązku renowacji budynków o najniższych klasach energetycznych.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii wraz ze Zrzeszaniem Audytorów Energetycznych przygotowała projekt zmiany metodologii wyznaczania SCHE, który został skierowany do pre-konsultacji – obecnie wszelkie uwagi są wnikliwie analizowane.  Jednym z wniosków z konsultacji jest ponowne przeanalizowanie i doprecyzowanie zakresu zużycia energii dla poszczególnych klas energetycznych. Pierwotnie zaplanowane zakresy zużycia energii w ramach klas energetycznych (przyjęte na bazie SCHE zarejestrowanych na serwerze MR i T) zakładały zbyt niskie wartości dla poszczególnych klas, ponieważ na serwerze w 90% nieruchomości to nowe budynki rejestrowane przy oddawaniu do użytkowania. Dane z serwera z MRiT należy skonfrontować z bazą budynków, które zostały poddane termomodernizacji i uzyskały premię z banku BGK. Wtedy uzyskany obraz energochłonności będzie zdecydowanie bardziej odpowiadał rzeczywistości.

Propozycje nowych algorytmów obliczeń w metodologii omówił pan Jerzy Kwiatkowski z Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Najbardziej rewolucyjna zmiana to wprowadzenie metody godzinowej w szczególności dla budynków użyteczności publicznej, które nie są eksploatowane w sposób ciągły w okresie doby.

Wśród propozycji do wdrożenia znalazła się również symulacja na SCHE poprawy klasy energetycznej budynku ze wskazaniem rozwiązań jakie należy zastosować oraz określenie klas energetycznych dla dwóch typów energii końcowej oraz pierwotnej.

Wprowadzenie metody godzinowej będzie wymagało istotnych zmian w programach informatycznych używanych do wyznaczania SCHE i jak twierdzi Piotr Wereszczyński z firmy Sankom oferującej takie oprogramowanie, zmiany są na tyle istotne, że będzie trudno je wprowadzić w okresie 6 miesięcy, a taki jest najczęściej okres na wdrożenie aktów prawnych w życie. Należy się więc spodziewać, że wdrożenie nowelizacji może jeszcze potrwać 1- 2 lat.

Pan Daniel Markiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidulanego w NFOŚ i GW przedstawił rezultaty programu Czyste Powietrze, o którym już pisaliśmy na naszym portalu.

Program funkcjonuje w ponad 2000 gmin w Polsce, do tej pory podpisano 600 tysięcy umów na kwotę ponad 14 mld złotych, a liczba wypłat osiągnęła 2wqjuż 7 mld złotych.

Dla małych wspólnot mieszkaniowych pojawił się bardzo atrakcyjny produkt jakim jest program Ciepłe Mieszkanie, który do tej pory był dedykowane dla osób fizycznych. Obecnie wspólnota mieszkaniowa posiadająca 3-7 lokali może skorzystać z dofinasowania do demontażu nieefektywnych rozporoszonych źródeł ciepła, budowy scentralizowanej instalacji co i c.w.u. oraz termomodernizacji. Dofinasowane jest także wykonaniu niezbędnej dokumentacji do realizacji powyższych zadań takich jak audyt energetyczny, czy projekt ocieplenia budynku. Intensywność dofinansowania w tym programie dla wspólnot jest bardzo korzystna, bo wynosi aż 60 %.

Na koniec chciałabym podkreślić potrzebę nowelizacji norm w oparciu, o które są liczone elementy systemów ogrzewania i chłodzenia dla budynków. Trudno nie zauważyć, że mamy coraz wyższe temperatury zewnętrzne. Minusowe temperatury jakie są przyjmowane do doboru źródeł ciepła i grzejników w praktyce nie występują w Polsce już od 20 lat W konsekwencji mamy przewymiarowane systemy grzewcze.

Parametry obliczeniowe klimatu to wielkości fizyczne charakteryzujące klimat danej lokalizacji geograficznej dla potrzeb projektowania instalacji wewnętrznych budynku takich jak systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Komplet takich danych jest wyznaczany na podstawie wieloletnich pomiarów meteorologicznych obejmujących okres co najmniej 20 lat, bazowanie na danych sprzed 50 lat powoduje, że dobierane urządzenia grzewcze są za duże, natomiast chłodnicze niedoszacowane.

Akty prawne powinny zostać znowelizowane przed wprowadzeniem nowej metody liczenia charakterystyki energetycznej, ponieważ algorytm obliczeń oparty o nieaktualne dane klimatyczne będzie wymagał korekty.

Na koniec spotkania cierpliwi uczestnicy Forum zarówno obecni na sali jaki i on-line wzięli udział w loterii. Główną nagrodą był power bank zasilany z ogniw PV, pozostałe nagrody w postaci licencji ufundowali producenci programów do obliczania świadectw charakterystyki energetycznej: firma Sankom i Dolnośląska Agencja Poszanowania Energii.