Przejdź do treści

Polskie porty szykują się do obsługi farm wiatrowych na Bałtyku

Już w maju 2020 roku Biuro Analiz Kancelarii Sejmu prognozowało możliwość rozwoju portów morskich.  Na 788 km długości polskiego wybrzeża dysponujemy czterema dużymi portami w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz 28 lokalnymi portami o zróżnicowanych wielkościach i funkcjach. Działalność gospodarcza portów realizowana w ramach ich funkcji transportowej, przemysłowej, handlowej i logistycznej, jak również regionalnej, sprawia, że są one jednym z ważniejszych czynników wzrostu gospodarczego kraju, regionów portowych i miast portowych.

Efektywny i konkurencyjny port morski jest integratorem regionalnego klastra morskiego prowadzącego działalność społeczno-ekonomiczną w skali międzynarodowej. Z tego powodu miasto i region portowy stają się atrakcyjnym miejscem dla rozwoju biznesu, a aglomeracja – środowiskiem zapewniającym mieszkańcom uzyskanie wyższego poziomu życia oraz realizacji zawodowej.

Źródło: wysokienapięcie.pl

link