Przejdź do treści

Będzie nowy podatek od ogrzewania! Lepiej zmień kocioł, jeśli masz na węgiel lub gaz

Nowy podatek od ogrzewania ma zacząć obowiązywać od 2027 roku.  W większości województw funkcjonują ustawy anty- smogowe obligujące do wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe do końca 2027 roku (poza kotłami 5 klasy, które mogą być eksploatowane dożywotnio). Szereg programów lokalnych i ogólnopolskich dofinansowuje wymianę kotłów na paliwa stałe. Eksploatowanie po 2027 roku źródeł ciepła spalających paliwa kopalne ma być opodatkowane.

Wprowadzenie podatku jest związane z systemem ETS 2 i ciągłym wzrostem opłat za emisję dwutlenku węgla. Dotychczas system ETS funkcjonał głównie w przemyśle, od 2027 roku ma być rozszerzony na transport i budownictwo.

EU ETS to unijny system handlu uprawnieniami do emisji wprowadzony już w 2005. Stworzony został, aby ograniczyć emisji CO2 do atmosfery, poprawić efektywności energetyczną i wspierać rozbudowę energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii niż te kopalne. Jest więc głównym filarem polityki EU na rzecz walki o ochronę klimatu oraz podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych poprzez uwzględnienie kosztu emisji COw produkcji energii oraz wyrobów przemysłowych. EU ETS  to pierwszy i dotychczas największy na świecie rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Źródło muratorplus.pl

link