Przejdź do treści

Energia elektryczna pod kontrolą

OMNITORUS pomoże na bieżąco kontrolować zużycie energii elektrycznej. Dzięki tej aplikacji unikniesz dodatkowych kosztów związanych z przekroczeniem mocy i poborem energii indukcyjne oraz biernej.
Analiza danych ułatwi zoptymalizować system elektroenergetyczny w firmie i szybko dostosować go do aktualnych i zmieniających się w czasie potrzeb.
Zbiór danych w chmurze pozwoli na dogodny dostęp w dowolnym momencie i z każdego miejsca.

Podstawą udanego biznesu jest ciągłe ulepszanie firmy, podnoszenie jej efektywności i optymalizowanie procesów. Monitorowanie i obniżanie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa jest najprostszą i najbardziej skuteczną metodą na osiągnięcie założonych celów, zwłaszcza kosztów stałych, ponoszonych na bieżącą działalność. W zakładach produkcyjnych wykorzystujących nośniki energii (np. prąd) brak nadzoru nad zużytymi mediami prowadzi do strat i nieplanowanych kosztów, związanych np. z karami za przekroczenia parametrów przyłączeniowych zawartych w umowach. W innych branżach, takich jak np. nieruchomości, usługi czy galerie handlowe dostęp do pełnej informacji o zużywanych zasobach daje możliwość dokonywania analizy, poszukiwania potencjalnych źródeł oszczędności, a następnie rozsądniejszego podejmowania decyzji i lepszego planowania wydatków na inwestycje.

Pomiary przepływu nośników energii nie ograniczają się tylko do bieżącego wolumenu. W przypadku energii elektrycznej oprócz aktualnego poboru mocy, ważne są także parametry jakościowe i takie, które wynikają z charakterystyki przedsiębiorstwa – np. rodzaje i cykl pracy stosowanych urządzeń, zmianowość pracy czy zapotrzebowanie szczytowe na moc. Oszczędzanie, które powinno być cechą każdego przedsiębiorcy, należy zacząć od dobrego poznania profilu zużycia mediów we własnej firmie i dopiero na tej podstawie budować plan optymalizacji. Do spełniania tych zadać został przygotowany system OMNITORUS dla wszystkich tych, którzy chcą mieć kontrolę nad zużyciem, a co za tym idzie – kontrolę nad wydatkami i kosztami w przedsiębiorstwie.

System OMNITORUS został zaprojektowany przez Apator Rector w połączeniu z zaawansowanymi licznikami energii elektrycznej (firmy Apator, największego krajowego producenta nowoczesnych liczników energii elektrycznej), umożliwiającymi precyzyjny pomiar i zdalne rejestrowanie wyników w usługach chmurowych. OMNITORUS pokaże zarówno proste pomiary energii mogące służyć do rozliczeń z najemcami lub podnajemcami np. lokali usługowych w galeriach handlowych, lokali mieszkalnych, apartamentów, garaży lub obiektów użyteczności publicznej, jak również dokładne opomiarowanie poszczególnych linii produkcyjnych, maszyn lub urządzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych. System oferuje szereg funkcjonalności, w tym bezpośredni pomiar mocy czynnej i biernej. Uzyskiwane przez system dane stanowią informacje mogące wesprzeć analizę parametrów sieci oraz profilu obciążenia, a które możemy otrzymywać nawet co piętnaście minut.

Jedną z najciekawszych funkcji systemu OMNITORUS jest tzw. strażnik mocy, czyli funkcja ograniczania mocy, pozwalająca chronić instalację przed jej zbyt dużym obciążeniem (np. w przypadku awarii) lub przekroczeniem mocy zamówionej. Funkcja ta jest realizowana przez możliwość zdalnego sterowania stycznikami i rozłączania poszczególnych torów prądowych oraz automatyczne powiadomienia poprzez SMS oraz e-mail.  Dzięki temu istnieje możliwość szybkiego przejęcia kontroli nad monitorowanym obiektem bez konieczności osobistej interwencji, co jest szczególnie ważne w przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych na liniach produkcyjnych. Jednocześnie przedstawienie danych w postaci wykresów i tabel pozwala na szybkie zlokalizowanie linii lub urządzeń przekraczających swoje średnie parametry i wcześniejsze wykrycie ewentualnych usterek.

Portrait of Aircraft Maintenance Mechanic in Safety Vest using Tablet Computer

Poznanie struktury zużycia mediów w przedsiębiorstwie pozwala na przeprowadzenie w nim gruntownej restrukturyzacji energetycznej. Wymiana urządzeń na bardziej energooszczędne, o większej sprawności, instalacja własnych odnawialnych źródeł energii czy przejście na bardziej dopasowaną do potrzeb taryfę energii poprawia efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i może stanowić podstawę do starania się o odpowiedni certyfikat w Urzędzie Regulacji Energetyki.

W dobie niepewnej sytuacji na rynkach paliw i energetycznych, skuteczne i efektywne zarządzanie energią elektryczną jest nie tylko kwestią maksymalizowania zysków. W kryzysowych czasach system OMNITORUS może okazać się narzędziem pozwalającym na zachowanie ciągłości produkcji i utrzymanie konkurencyjności.