Przejdź do treści

Postępują badania dna Bałtyku pod budowę elektrowni offshore

Grupa Orlen rozpoczęła badania dna Bałtyku pod kątem budowy elektrowni wiatrowej. Statek wyposażony w sprzęt wiertniczy rozpocznie działanie na wodach litewskich. Do tej pory Polska nie dysponowała jednostką pływającą z wbudowanym systemem wiertniczym. Istotne w procesie projektowania jest zbadanie dna morza pod kątem konstrukcji fundamentów pod przyszłe turbiny wiatrowe. Zainstalowana na statku Sylur wiertnica pozwala prowadzić badania geologiczno-inżynierskie na morzu do głębokości nawet 120 m. Na tym jednak jej możliwości się nie kończą. Narzędzie umożliwia także wiercenie otworów pod dnem do głębokości 100 m.

link