Przejdź do treści

Efektywność energetyczna po poznańsku. Miasto zasilane ciepłem odpadowym

Wysokie ceny surowców energetycznych zmuszają do poszukiwania rozwiązań, które z jednej strony będą zmniejszać zapotrzebowanie na ciepło i energię, a z drugiej strony zapewnią nowe alternatywne źródła energii niezależne od paliw kopalnych.

Termomodernizacja budynków czy wymiana oświetlenia na energooszczędne to działania, które mogą podjąć samodzielnie mieszkańcy budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych i w ten sposób aktywnie włączyć się w transformację energetyczną. Obecnie szereg programów krajowych i unijnych wspiera te działania i można otrzymać zwrot części zainwestowanych środków w postaci premii termomodernizacyjnej czy dofinansowania do inwestycji.

Na dużo większą skalę mogą działać dostawcy ciepła systemowego w miastach, modyfikacja technologii wytwarzania ciepła poprzez odzyskanie części ciepła ze ścieków, produkcja ciepła systemowego poprzez spalanie odpadów oraz częściowa zmiana paliw kopalnych na mix z biomasą pozwolą na osiągnięcie gigantycznych oszczędności i redukcję emisji CO2.

Źródło: wnp.pl

link