Przejdź do treści

Niemieckie miasto Zittau idzie do sądu w sprawie Turowa

Kara za wydobycie węgla w kopalni Turów kosztuje Polskę 2,3 mln złotych dziennie. Turów niszczy domy i zagraża dostępowi do wody pitnej dla tysięcy rodzin po stronie czeskiej.

Czeski rząd wniósł pozew przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) w sprawie nielegalnego wydobycia w kopalni Turów.

TSUE wydało decyzję o zakazie wydobycia w kopalni do czasu rozpatrzenia sprawy, Polska odmówiła wstrzymania wydobycia, skutkuje to gigantycznymi karami, które są naliczane od 20 września 2021 roku.

Teraz niemieckie miasto Zittau pozywa Turów.

Źródło Biznes Alert

link