Przejdź do treści

GUS pokazał, jak rekordowo rośnie inflacja przez kryzys energetyczny

Raport, który został przedstawiony podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Krynicy przegotowany przez ekspertów SGH potwierdza zależność między cenami energii a inflacją w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW).

Poziom inflacji jest uzależniony od cen surowców energetycznych, takich jak: ropa naftowa gaz ziemny oraz węgiel wynika to z faktu że gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej są bowiem nadal silnie uzależnione od paliw kopalnych

Według analizy w 2020 roku zaopatrzenie w ropę naftową i produkty ropopochodne w państwach EŚW aż w 96,5 procentach konsumpcji pochodziło z importu. W przypadku gazu udział ten wynosił 83,6 procent, a w przypadku paliw stałych – 35,8 procent. 

W Polsce poziom inflacji w sierpniu wyniósł 16 1%, najwięcej podrożały nośniki energii ponad 40 % w stosunku do poprzedniego roku, zła wiadomość jest taka, że ten wzrost postępuje z miesiąca na miesiąc.

Źródło: biznesalert.pl

link