Przejdź do treści

W Polsce błyskawicznie rośnie nowy przemysł energochłonny

Nowy w Polsce wschodzący rynek to centra przetwarzania danych. Powszechne usługi cyfrowe znacznie przyśpieszyły tempo rozwoju tego rynku. Centra danych bazują na stabilnej pracy i wymagają nieprzerwanych dostaw energii, a magazyny energii tylko w nieznacznym stopniu są w stanie zapewnić tak duże dostawy. Oznacza to, że nadal konwencjonalna energetyka oparta o węgiel oraz gaz zabezpiecza bezpieczne działanie tej gałęzi gospodarki. W latach od 2021 do 2023 zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby centrów przetwarzania danych w Polsce wzrosło 1,5 razy, a prognozy szacują, że do 2030 roku wzrost będzie 5-ciokrotny.

Źródło: wysokienapiecie.pl

Link