Przejdź do treści

Od 1 lipca, zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o OZE, zmienią się zasady rozliczania domowej fotowoltaiki. Nowi prosumenci trafią do nowego modelu, a obecni będą mogli wybrać. Co im się bardziej opłaci?

Od 1 lipca wraz nowymi cenami nośników energii nowi prosumenci będą mieli możliwość wyboru zasad rozliczeń z operatorem sieci dystrybucyjnej za wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej. Instalacje PV uruchomione przed 1 kwietnia 2022 roku są rozliczane na zasadzie net-meteringu i mogą odebrać 70-80% energii oddanej do sieci. Instalacje PV uruchomione po 1 kwietnia 2022 są rozliczanie w ramach systemu net-billingu, gdzie nadwyżki wyprodukowanej energii są sprzedawane do sieci po cenach rynkowych, a zakup z sieci zawsze obywa się po stawkach zgodnych z taryfą.

Nowe zasady rozliczeń mają zmotywować prosumentów do jak największego zużycia energii w autokonsumpcji.

Źródło: wysokienapiecie.pl

Link