Przejdź do treści

Fotowoltaika dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ma być bardziej opłacalna

Nowe przepisy mają zachęcić mieszkańców budynków wielorodzinnych do inwestowania w Odnawialne Źródła Energii. Mowa o ogniwach fotowoltaicznych. Pierwsze jaskółki promujące inwestowanie w OZE pojawiły się w nowelizacji Ustawy Termomodernizacji i Remontów wraz z powstaniem grantu OZE.

Grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii i wynosi 50 proc. kosztów tego przedsięwzięcia. Z grantu mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Grant OZE przysługuje, jeśli:

  • przedmiotem przedsięwzięcia jest:
    • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
    • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
  • instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
  • przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
  • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

Kolejnym instrumentem zachęty ma być stworzenie prosumenta lokatorskiego i nowy sposób rozliczeń z operatorem, pozwalający na skorzystanie z całości wolumenu wyprodukowanej energii.

Źródło: wysokie napięcie.pl

link