Przejdź do treści

SMR-y coraz bliżej? Państwowa Agencja Atomistyki bada wnioski KGHM i Orlenu

Kryzys energetyczny zmobilizował koncerny do poszukiwań nowych rozwiązań. Coraz częściej pojawia się zainteresowanie energią z atomu.

W lipcu 2022 roku Orlen Synthos Green Energy złożył w wniosek o wydanie ogólnej opinii przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Wniosek spółki dotyczy małego reaktora modułowego BWRX-300.

BWRX-300 o mocy projektowej 300MWe jest reaktorem nowej generacji typu wrzącego. Projektantem jest GE Hitachi – amerykański dostawca usług jądrowych.

Obecnie projekt reaktora BWRX-300 poddawany jest przeglądowi bezpieczeństwa przez amerykański dozór jądrowy (NRC) w procesie oceny raportów tematycznych (ang. Topical Reports) oraz kanadyjski dozór jądrowy CNSC w procesie VDR (Vendor Design Review).

Czym jest ogólna opinia Prezesa PAA?

Zgodnie z art. 39b ustawy – Prawo atomowe, przedmiotem ogólnej opinii Prezesa może być dowolny aspekt związany z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną planowanego obiektu jądrowego. Opinia powinna określić czy planowane rozwiązania organizacyjno-techniczne są zgodne z wymogami bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikającymi z przepisów prawa, czy też inwestor powinien dokonać stosownych modyfikacji.

Źródło: Energetyka24

link