Przejdź do treści

PGE i Enea sprzedawały energię z „rażąco wygórowaną marżą”? Jest skarga do UOKiK

  • Inne

Najwięksi producenci energii elektrycznej w kraju sprzedawali energię elektryczną z bardzo wysoką marżą.  PGE i Enea dostarczają energię do ponad 50 % odbiorców w kraju. Firma Energy Solution złożyła skargę do UOKiK. W ubiegłym roku podobne zawiadomienie otrzymało URE.

Problem wysokich marż spółek energetycznych jest na tyle poważny, że zajął się nim już rząd.  W przeciwieństwie do gospodarstw domowych, które są chronione taryfami URE pozostali odbiorcy za energię elektryczną muszą płacić ceny rynkowe. Z tego powodu wiele firm ma problemy z rentownością, natomiast piekarniom praktycznie grozi bankructwo.

Źródło Business Insider

link