Przejdź do treści

KOGENERACJA do 2026 planuje obniżenie poziomu emisji CO2 o 15 procent

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A planuje zostać liderem w transformacji energetycznej w Polsce. Przedsiębiorstwo realizuje plan dekarbonizacji wytwarzania i osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 roku. KOGENERACJA S.A. działa na obszarze Wrocławia i Zielonej Góry, wytwarza ciepło sieciowe i energie elektryczną oraz oferuje usługi energetyczne, wspiera przedsiębiorstwa w pozyskaniu białych certyfikatów.

Źródło Centrum Informacji o Rynku Energii cire.pl

link