Browsing Tag: odpowiedzialność energetyczna

840_472_matched__qx29dx_lightbulb5038811920

Czy jesteśmy społeczeństwem odpowiedzialnym energetycznie? [KOMENTARZ]

Stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną sprawia, że pojawia się coraz więcej obowiązków skierowanych do różnych podmiotów. Jak radzą sobie one ze spoczywającą na nich odpowiedzialnością? Czy nasze społeczeństwo można nazwać odpowiedzialnym na płaszczyźnie energetycznej? Za co jesteśmy odpowiedzialni? Wariantów odpowiedzialności w energetyce znamy wiele. Ich źródłem może być konieczność utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, […]

zobacz więcej