Browsing Tag: smart grids

unnamed

Realizacja zamówień w ramach harmonogramu wdrożeń z ustawy licznikowej – opinia Apator

Musimy koniecznie uruchomić w Polsce niezależny system certyfikacji liczników Smart w zakresie zgodności z wymaganiami i funkcjami oraz parametrami i funkcjonalnościami. Źródło:  smart-grids.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
landis-gyr-logo-vector

Realizacja zamówień w ramach harmonogramu wdrożeń z ustawy licznikowej – opinia Landis+Gyr

Jeśli specyfikacje przetargowe będą kształtowane zbyt szczegółowo, to w przypadku ograniczenia lub braku mocy produkcyjnych będzie skutkowało opóźnieniami w harmonogramie implementacji Smart Meteringu. Źródło: smart-grids.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
pexels-anete-lusina-4792503

Pomiar wydajności europejskich sieci inteligentnych.

Europejscy operatorzy systemów zaproponowali zestaw wskaźników do monitorowania ewolucji inteligentnych sieci na poziomie dystrybucji. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) obejmują siedem dla operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i jeden wspólny dla operatorów przesyłu i dystrybucji. Zostały one opracowane dla krajowych organów regulacyjnych w Europie w odpowiedzi na wymogi dyrektywy UE w sprawie energii elektrycznej dotyczące nowej metodologii […]

zobacz więcej
young-engineer-checking-maintenance-of-solar-panels-4254168

Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

Instytut Energetyki Odnawialnej udostępnił ósmą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”.  Rynek fotowoltaiki (PV) stanowi najszybciej rozwijający się sektor w ramach OZE w Polsce. Według ekspertów Polska utrzymując obecne tempo wzrostu utrzyma się w 2020 r. na 5 miejscu w Unii Europejskiej. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 r. wynosiła prawie […]

zobacz więcej