bright-bulb-close-up-conceptual-269318

Estonia: międzynarodowy konkurs na rzecz innowacji w zakresie danych pomiarowych

Operator krajowego systemu przesyłowego – Elering – ogłosił międzynarodowy konkurs w celu wyłonienia projektów pilotażowych dla innowacyjnych produktów i usług energetycznych, które potrzebują dostępu do danych pomiarowych. W ramach wybranych projektów zostaną opracowane i przetestowane transgraniczne dostępy do danych pomiaru energii oraz zostaną wdrożone inteligentne usługi i rozwiązania energetyczne dla przedsiębiorstw i użytkowników końcowych. Źródło: […]

zobacz więcej
silhouette-of-woman-holding-book-near-windmills-636335

Australia: analiza korzyści z wirtualnej elektrowni dla domowych magazynów energii

Systemy magazynowania energii w Australii Południowej przyniosły znaczne przychody z pierwszych sześciu miesięcy uczestnictwa w wirtualnej elektrowni, aby pomóc zrównoważyć sieć, nawet przy początkowej łącznej niskiej mocy zagregowanych systemów klientów wynoszącej 1-2 MW. Australijski operator rynku energii (AEMO), który obejmuje dużą część południowo-wschodniej i zachodniej części kraju, opublikował wstępny raport na temat swojego programu demonstracyjnego […]

zobacz więcej
big-ben-bridge-castle-city-460672

Wielka Brytania: dopłaty za korzystanie z zielonej energii w związku COVD-19

Tysiące domów w Wielkiej Brytanii otrzymają zapłatę za korzystanie z energii elektrycznej w ciągu dnia, ponieważ instalacje wiatrowe i słoneczne powodują gwałtowny wzrost produkcji czystej energii podczas zakazów przemieszczania się w związku z koronawirusem. W pewien niedzielny poranek farmy wiatrowe wytwarzały prawie 40% brytyjskiej energii elektrycznej, podczas gdy energia słoneczna stanowiła prawie jedną piątą systemu […]

zobacz więcej
america-architecture-austin-austin-texas-273204

COVID-19 zmienia popyt na energię elektryczną w mieszkaniach

Ciekawe wnioski z badania zużycia i wytwarzania energii elektrycznej z setek domów w Teksasie ukazujący wpływ pandemii na codzienne użytkowanie sieci elektrycznej. Źródło: renewableenergyworld.com. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
agriculture-alternative-energy-clouds-countryside-414837

Raport: globalny rynek materiałów do turbin wiatrowych

Frost & Sullivan opublikował nowy raport prognozujący sytuację na światowym rynku materiałów do produkcji turbin wiatrowych w latach 2019-2026. Według badania oczekuje się, że rynek odnotuje roczną stopę wzrostu w wysokości 8,9 procent w prognozowanym okresie, a także generowane przychody wzrosną z 10,76 miliarda dolarów w 2019 r. do 19,57 miliarda w roku 2026. Rosnące […]

zobacz więcej
chart-close-up-data-desk-590022

Raport: analiza transformacji energetycznej w Niemczech

Cyfryzacja procesu transformacji energetyki w Niemczech poczyniła w 2019 roku znaczne postępy, ale wciąż kraj ten stoi przed licznymi wyzwaniami. Badanie zlecone przez Ministerstwo Gospodarki, wykonane przez firmę doradczą EY wykazało, że sprawne wdrożenie inteligentnych liczników energii elektrycznej, bezpieczne dostawy niezbędnego sprzętu, większa przejrzystość przepisów i bezpieczeństwo planowania, a także duże zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron […]

zobacz więcej
bird-s-eye-view-of-solar-panel-roof-1907419

Raport IEA: trzy sposoby dla rządów na utrzymanie wzrostu OZE

Przed pandemią koronawirusa rok 2020 był kolejnym rekordowym rokiem dla wzrostu instalacji odnawialnych źródeł energii. Heymi Bahar z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) identyfikuje i przedstawia obecnie trzy główne wyzwania dla dalszego rozwoju energii odnawialnej ze względu na globalną sytuację gospodarczą. Źródło: energypost.eu. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
blue-and-yellow-round-star-print-textile-113885

Nabór wniosków do Horizon 2020

Na stronie Komisji Europejskiej pojawiły się nowe nabory wniosków z dofinansowanego programu Horizon 2020. Zachęcamy do odwiedzenia strony. Źródło: Komisja Europejska.  Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>. „Horizon 2020” to największy w historii, unijny program badań i innowacji, w którym przez prawie 7 lat (2014–2020) dostępne było prawie 80 miliardów euro. Program promuje odkrycia technologiczne i innowacje […]

zobacz więcej
300-sl-alternative-energy-blue-sky-clouds-371900

Urugwaj a integracyjna strategia transformacji energetycznej

Osiągając szeroki konsensus z wieloma krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami, Urugwaj przyjął integracyjną strategię transformacji energetycznej, którą trudno będzie cofnąć. Artykuł opisuje modelowy przykład dla innych krajów starających się zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Źródło: worldpoliticsreview.com. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

zobacz więcej
female-engineer-in-laboratory-3861449

Analiza rynku systemów magazynowania energii – Niemcy

Systemy magazynowania energii odnotowały znaczny wzrost w Niemczech w ciągu ostatnich kilku lat, a sprzedaż stacjonarnych systemów akumulatorowych po raz pierwszy przekroczyła magazynowanie pompowe. Systemy magazynowania energii odnotowały znaczny wzrost w Niemczech w ciągu ostatnich kilku lat, a sprzedaż stacjonarnych systemów akumulatorowych po raz pierwszy przekroczyła magazynowanie pompowe. Rynek magazynowania akumulatorów nadal jednak pozostaje nierozwinięty, […]

zobacz więcej