Przejdź do treści

Prawo

Kiedy nastąpi wzrost rynku Spółdzielni Energetycznych w Polsce.

Co to jest Spółdzielnia Energetyczna? Kto i jak może ją założyć? Dlaczego w Polsce jest tak mało spółdzielni energetycznych, skoro rozwiązanie jest popularne w krajach Unii Europejskiej i bardzo korzystne dla jej członków? Jakie są bariery w funkcjonowaniu SE i jak można je pokonać?
Na powyższe pytania i wiele innych znajdą Państwo odpowiedzi w artykule, do którego zebrałam materiał w trakcie rozmów z Prezesem Pionierskiej Spółdzielni Energetycznej Eisell, Panem Ireneuszem Perkowskim oraz przedstawicielami CoopTech Hub – centrum technologii spółdzielczych Panem Rafałem Krenz – animatorem społeczności energetycznych oraz Panem Krzysztofem Rucińskim koordynatorem ds. społeczności energetycznych.