de-an-sun--o0A00pF8P0-unsplash (1)

Unijny fundusz naprawczy Covid o wartości 750 miliardów euro zapewnia „zielone warunki”

Jedna czwarta wydatków została przeznaczona na działania w dziedzinie klimatu, a klauzula „nie szkodzić” wyklucza szkodliwe dla środowiska inwestycje.

Komisja Europejska powiedziała, że ​​proponowany przez Unię Europejską fundusz w wysokości 750 miliardów euro na pomoc bloku w wyjściu z kryzysu koronawirusowego będzie miał zielone sznury, z 25% wszystkich środków przeznaczonych na działania w dziedzinie klimatu.

Jest to teraz oficjalne: zaktualizowany siedmioletni wniosek budżetowy w wysokości 1 biliona euro oraz plan naprawy o wartości 750 miliardów euro zostaną przeznaczone na zielone i cyfrowe przejścia.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wygłosiła to oświadczenie w środę (27 maja) w przemówieniu przed Parlamentem Europejskim.

„Plan naprawy przekształca ogromne wyzwanie, przed którym stoimy, w szansę, nie tylko wspierając odbudowę, ale także inwestując w naszą przyszłość: europejski zielony ład i digitalizacja”, powiedział von der Leyen.

Wcześniejsze plany zarezerwowania 25% wydatków UE na wydatki przyjazne dla klimatu „będą obowiązywały” w zaktualizowanym wniosku budżetowym UE i programie naprawy po kryzysie Covid-19, wyjaśniają urzędnicy UE.

Wydatki będą również kierować się taksonomią zrównoważonego finansowania , która ma na celu ukierunkowanie prywatnych inwestycji w technologie, które przyczyniają się do co najmniej jednego z sześciu wcześniej określonych celów środowiskowych, takich jak łagodzenie zmiany klimatu.

A test „nie wyrządzaj krzywdy” zawarty w taksonomii w zasadzie wyklucza technologie takie jak energia jądrowa, które są postrzegane jako podważające inne cele środowiskowe, takie jak zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola.

„Zasada„ nie wyrządzaj krzywdy ”w dużym stopniu dotyczy również tego narzędzia odzyskiwania środków” – powiedział starszy urzędnik UE, który poinformował dziennikarzy we wtorek przed publikacją planu.

Informacja ta została przyjęta z zadowoleniem przez fundusze emerytalne i zarządzających aktywami z Grupy Inwestorów Instytucjonalnych ds. Zmian Klimatu ( IIGCC ), którzy stwierdzili, że „zielone ożywienie” jest „jedyną opcją”, aby uniknąć inwestycji, które w innym przypadku groziłyby „podsyceniem kryzysu klimatycznego w nadchodzących dziesięcioleciach” .

Dostosowanie do taksonomii zielonych finansów „zapewni, że pieniądze publiczne pomagają wspierać czystszą, bardziej odporną przyszłość”, powiedziała Stephanie Pfeifer, CEO IIGCC, która zarządza aktywami o wartości ponad 30 bilionów euro.

Pożyczki i dotacje przekazywane państwom członkowskim UE w ramach funduszu naprawczego będą musiały wspierać „inwestycje i reformy” w kraju kandydującym, wyjaśnił urzędnik UE, mówiąc, że kryteria ekologiczne będą stanowić część kryteriów.

Ponadto zielone kryteria będą miały również zastosowanie do tak zwanego instrumentu wypłacalności, którego celem jest wspieranie przedsiębiorstw potrzebujących płynności.

„Filozofia bardzo pomaga odzyskać gospodarkę. Chcemy jednak, aby gospodarka ożywiła się w pewnym kierunku, który jest zielony, cyfrowy i bardziej odporny ”- wyjaśnił urzędnik.

Dodając zielone warunki do funduszu naprawczego, Komisja Europejska stara się również przywrócić równe warunki działania dla bogatych i biednych państw członkowskich UE.

Podczas kryzysu koronowego rządy krajowe wydały prawie 2 bln EUR na pomoc państwa dla schorowanych przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, bez żadnych zielonych warunków . 52% tej pomocy zostało wydane tylko przez Niemcy, budząc obawy, że kryzys pogłębi dysproporcje gospodarcze w 27-osobowym bloku UE.

„To nie jest wyrównana gra” – powiedziała Teresa Ribera, hiszpańska minister ekologii.

„Umożliwianie krajom nieuczciwej przewagi może powodować więcej problemów” związanych ze spójnością gospodarczą i społeczną, powiedziała na ostatnim wydarzeniu internetowym Euractiv, wzywając do „równych szans”, w których „wszyscy wyznaczają te same cele”.

Co najważniejsze, będzie ścisły nadzór polityczny nad wydatkami z funduszy naprawczych UE.

Każdy wniosek o skorzystanie z funduszu „musi zostać podpisany przez Komisję i Radę”, powiedział urzędnik UE, odnosząc się do Rady Ministrów UE, która skupia 27 państw członkowskich.

Ścisła kontrola polityczna ma częściowo na celu zapewnienie wydatkowania funduszy UE na „inwestycje i reformy” w regionach i sektorach najbardziej dotkniętych kryzysem, powiedzieli urzędnicy UE.

Ale przede wszystkim ma na celu uspokojenie grupy krajów „Oszczędnej Czwórki” – Austrii, Danii, Szwecji i Holandii – które obawiają się, że południowe i wschodnie kraje UE nie mają dyscypliny, by mądrze wydawać.

Po pierwsze, kraje UE będą musiały formalnie złożyć wniosek o fundusz i przedłożyć krajowy plan w celu „wyjaśnienia”, w jaki sposób wesprze reformy gospodarcze uzgodnione na poziomie UE podczas tak zwanego europejskiego „semestru” koordynacji polityki gospodarczej.

Następnie Komisja oceni programy krajowe pod kątem zaleceń dla poszczególnych krajów przyjętych w ramach europejskiego semestru, a także szerszych celów UE, takich jak europejski zielony ład i agenda cyfrowa.

„Link do europejskiego semestru jest bardzo ważny, ponieważ stanowi gwarancję, że wszystkie zalecenia wydawane przez UE są przestrzegane” – wyjaśnił jeden z wyższych urzędników UE. „Musimy dopilnować, aby cały budżet spełniał priorytety”, takie jak zielone i cyfrowe przejścia, aby zapewnić „wspólną własność” funduszu naprawczego, dodał urzędnik.

Kraje UE będą mogły przeprowadzić kontrolę poprzez głosowanie w celu zatwierdzenia lub odrzucenia wniosków krajowych. Głosowanie odbędzie się kwalifikowaną większością głosów, co oznacza, że ​​żaden kraj nie będzie miał prawa weta.

Parlament Europejski będzie również w pełni zaangażowany jako współustawodawca w sprawie budżetu UE i „dlatego będzie miał wpływ na całość wydatków”, dodał inny urzędnik.

Kraje będą mogły odwoływać się od decyzji, jeśli ich programy krajowe zostaną odrzucone, potwierdzili urzędnicy UE. Jednak wszystkie decyzje będą podejmowane z zachowaniem pełnej przejrzystości, urzędnicy powiedzieli i dodali, że wszystkie zatwierdzone plany krajowe zostaną opublikowane online i będą zawierać takie szczegóły, jak „kamienie milowe inwestycji”.

Ekolodzy wyrazili mieszane uczucia na temat planu naprawy, z reakcjami od entuzjazmu po sceptycyzm.

„Gratuluję prezydentowi von der Leyen i jej Komisji ich przywództwa i foresightu w XXI wieku” – powiedziała Sandrine Dixson-Declève, współprzewodnicząca The Club of Rome, nieformalnego grona naukowców, biznesmenów i byłych polityków. „Wysłuchali wezwań ekonomistów, naukowców i organizacji pozarządowych, aby nie wracali jak zwykle do biznesu”, powiedziała w e-mailu do Euractiv.

Declève była szczególnie pod wrażeniem wniosku Komisji dotyczącego dostosowania wydatków na odbudowę do Zielonego Ładu i taksonomii zrównoważonego finansowania.

„Zastosowanie zasady„ nie znaczącej szkody ”zagwarantuje, że nadal będziemy budować gospodarkę niskoemisyjną, gdy wychodzimy z Covid i wychodzimy z niego” – powiedział Declève, który zasiadał w Grupie Ekspertów Technicznych doradzając Komisji w sprawie taksonomii zielonych finansów.

„Nie popełnijcie błędu, że wzmocni to naszą gospodarkę, a nie osłabi ją. Europa naprawdę opowiedziała się za „sprawiedliwą transformacją”, nowymi miejscami pracy i innowacjami w stosunku do modelu ekonomicznego „jak zwykle”, który został złamany ”.

Zespół ekspertów ds. Klimatu E3G był również zasadniczo pozytywny, choć wyraził zastrzeżenia.

Plan Komisji „wprowadza niezbędną strukturę dla ogólnoeuropejskiego ożywienia gospodarczego”, powiedział Manon Dufour, szef biura E3G w Brukseli. Wniosek „podtrzymuje europejską wizję osiągnięcia neutralności klimatycznej i wzrostu gospodarczego oraz wprowadza silne europejskie zarządzanie, aby zapewnić, że żadne inwestycje poczynione w celu ożywienia gospodarczego nie zaszkodzą wysiłkom bloku na rzecz klimatu”, powiedział Dufour.

Ostrzegła jednak również, że silne zarządzanie funduszem „samo w sobie nie wystarcza” i że 25% kwoty klimatycznej w budżecie UE „jest zbyt niskie, biorąc pod uwagę skalę wyzwania”.

Źródło: https://www.climatechangenews.com/2020/05/27/eu-e750-billion-covid-recovery-fund-comes-green-conditions/

Tagi: , , ,
poprzedni
następny