sky-blue-windy-flag-54097

Hiszpania uchwala nowe prawo klimatyczne do 2050 r.

Zgodnie z propozycjami zmian, które muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez parlament, rząd zobowiązuje się do całkowitej transformacji hiszpańskiego systemu elektroenergetycznego, aby w 100% zaspokoić potrzeby energetyczne dzięki wykorzystaniu OZE. Natychmiastowo zakazane zostaną wszystkie nowe projekty wydobycia węgla, ropy i gazu, a dotacje sprawią, że wszystkie nowe pojazdy będą bezemisyjne do 2040 roku. Rząd prognozuje, że zmiany legislacyjne pociągną za sobą ponad 200 000 milionów euro inwestycji w ciągu następnej dekady i stworzą potencjał 350 000 nowych miejsc pracy każdego roku. Podsumowanie propozycji rządowych w punktach zostało zawarte na końcu artykułu.

Projekt hiszpańskiego prawa klimatycznego:
-Zakazuje nowych zezwoleń na badania i koncesji na poszukiwanie wszystkich węglowodorów ze skutkiem natychmiastowym. Istniejące kopalnie i studnie będą musiały przedłożyć plan zmiany przeznaczenia terenu, na przykład na wytwarzanie energii geotermalnej, pięć lat przed końcem ich licencji.

-Przewiduje udział procentowy budżetu ogólnego w realizacji celów związanych z transformacją energii. Odsetek zostanie odzwierciedlony na wkładach klimatycznych w następnym budżecie UE i skorygowany w górę przed 2025 r. Komisja Europejska zaproponowała, aby 25% wydatków przyczyniło się do realizacji celów klimatycznych.

-Zapewnia, że ​​do 2040 r. Wszystkie nowe pojazdy nie będą emitować dwutlenku węgla, promuje infrastrukturę punktów ładowania elektrycznego i wprowadza strefy niskoemisyjne w miastach powyżej 50 000 mieszkańców.


-Ustanawia roczne cele dotyczące biopaliw i innych paliw alternatywnych w transporcie lotniczym.

Wprowadza środki, aby porty państwowe były neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

-Wymaga od instytucji finansowych opublikowania szczegółowych celów dekarbonizacji ich portfeli pożyczkowych i inwestycyjnych od 2023 r., zgodnie z porozumieniem paryskim.


-Uwzględnia zagrożenia klimatyczne w planowaniu i zarządzaniu wybrzeżem, infrastrukturze transportowej i zagospodarowaniu terenu.
Określa strategię różnorodności biologicznej mającą na celu ochronę i przywracanie dzikiej fauny i flory w Hiszpanii.


-Wymaga zatwierdzenia strategii przejściowej dla społeczności zależnych od przemysłu paliw kopalnych na utrzymanie co pięć lat. Na dotkniętych obszarach należy opracować szczegółowe umowy przejściowe w celu promowania alternatywnych rodzajów działalności gospodarczej.


-Wprowadza zmiany klimatu do szkolnego programu nauczania i promuje profesjonalne szkolenie w zakresie nowych umiejętności i technologii niskoemisyjnych.

Źródło: climatechangenews.com. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

Tagi: ,
poprzedni
następny