abstract-architectural-design-architecture-building-136419

Nowa technika chłodzenia paneli słonecznych

Naukowcy z Egiptu zbadali skuteczność wykorzystania wody i mieszaniny tlenku glinu i heksahydratu chlorku wapnia do chłodzenia modułów fotowoltaicznych. Zgodnie z wynikami badań zaobserwowano optymalną wydajność roztworu 75% wody.

Naukowcy z egipskiego uniwersytetu Benha zaproponowali aktywną technikę chłodzenia paneli fotowoltaicznych opartą na użyciu wody i mieszaniny tlenku glinu (Al 2 O 3 ) i sześciofodzianu chlorku wapnia (CaCl 2 H 12 O 6 ). Materiały zmieniające fazę (PCM) – związki, które mogą przechowywać energię cieplną i pomagają ustabilizować temperaturę – mogą pochłaniać lub uwalniać duże ilości „utajonego” ciepła, gdy przechodzą zmianę stanu fizycznego, na przykład podczas topienia i zamrażania.

Zespół badawczy Benha zastosował różne mieszaniny swoich pasywnych czynników chłodzących do polikrystalicznego panelu PV o mocy 50 W i porównał wydajność w miesiącach letnich w Kairze z wydajnością panelu nietraktowanego.

System obejmował zastosowanie urządzenia chłodzącego, pompy prądu stałego, zaworów, przepływomierza wody i rur łączących. Kanały aluminiowe zostały wyprodukowane dla wody i mieszaniny Al 2 O 3 / PCM. Kanały zostały umieszczone pod dwoma panelami, które zostały ustawione na południe i zorientowane 30 stopni od poziomu.

Technika

Mieszaninę PCM ogrzano do temperatury topnienia do utworzenia cieczy i Al 2 O 3 nanocząstki dodaje się do niego w kanałach aluminium. „Rozproszenie cząstek w cieczy PCM odbywa się za pomocą kąpieli z mieszadłem o czterech różnych stężeniach masy”, podała grupa.

Naukowcy zarejestrowali prąd i napięcie fotowoltaiczne, temperatury powierzchni przedniej i tylnej płyty, temperatury wlotu i wylotu wody, promieniowanie słoneczne, temperaturę termometru suchego w powietrzu i prędkość wiatru.

„Zastosowanie układu chłodzenia, niezależnie od tego, czy stosuje się wodę i / lub [Al] O 2 O 3 / PCM, zapewnia zauważalny spadek temperatury komory w porównaniu z niechłodzonym [panelem]”, powiedział egipski zespół.

Naukowcy stwierdzili, że mieszanina wody i płynu Al 2 O 3 / PCM przewyższała zużycie samej wody, a najlepszą wydajność odnotowano w 75% wodzie i 25% Al 2 O 3 / PCM.

Zużycie wody

Mimo że zastosowanie samej mieszaniny Al 2 O 3 / PCM nie przyniosło najlepszych rezultatów, zasugerowanie zapotrzebowania na wodę do chłodzenia może być optymalnym rozwiązaniem dla instalacji solarnych.

Wyniki badań przedstawiono w artykule Poprawa wydajności ogniw fotowoltaicznych z użyciem mieszanki Al 2 O 3 / PCM i / lub technik chłodzenia wodą , opublikowana w Renewable Energy i na stronie internetowej ScienceDirect.

Podobną technikę wykorzystującą eutektykę CaCl 2.6 H 2 O – Fe 3 Cl 2.6 H 2 O jako materiał zmieniający fazę zaproponowali niedawno naukowcy z indyjskiego Instytutu Inżynierii i Technologii KPR oraz National Engineering College.

Kopia ta została zmieniona w dniu 08.05.2020 r., Aby wskazać, że panel, na który zastosowano mieszaniny chłodziwa, miał moc 50 W, a nie 50 kW, jak wcześniej informowano . Ponadto wskazaliśmy, że metoda chłodzenia jest techniką aktywną, a nie pasywną, jak opisano wcześniej.

Źródło: https://www.pv-magazine.com/2020/05/06/a-new-passive-technique-for-cooling-solar-panels/

Tagi: , ,
poprzedni
następny