Przejdź do treści

Koegzystencja ptaków i farm wiatrowych jest możliwa

Doświadczenia z Holandii pokazują, że farma wiatrowa może być tak zaprojektowana, że nie zagraża bezpieczeństwu lokalnego ekosystemu. Szereg innowacyjnych rozwiązań zmniejsza ryzyko kolizji dla ptaków, a wręcz chroni ich siedliska lęgowe. Budując takie rozwiązanie warto zasięgnąć opinii naukowców i przygotować projekt po wykonaniu map ryzyka kolizji.

Warto skorzystać z holenderskich rozwiązań już przetestowanych.

Źródło: Biznesalert

link