energy_digitalisation_publicconsultation_notext_big

KE rozpoczyna konsultacje społeczne dot. cyfryzacji systemu energetycznego

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w ramach przygotowań planu działania Komisji w zakresie cyfryzacji systemu energetycznego, który ma zostać opublikowany w pierwszym półroczu 2022 r. Zgodnie z unijnymi zasadami „lepszego stanowienia prawa” konsultacje potrwają do 24 stycznia 2022 r. Skierowane są one do wszystkich zainteresowanych stron, grup konsumenckich, instytucji akademickich i badawczych oraz osób fizycznych. Konsultacje skupią się najpierw na istniejących przykładach cyfryzacji energii w życiu codziennym, wzmocnieniu pozycji konsumentów i zaangażowaniu obywateli w transformację energetyczną. Druga część kwestionariusza poświęcona jest konkretnym aspektom cyfryzacji systemu energetycznego. Dokumenty są dostępne w języku angielskim, a do 5 listopada 2021 r. będą stopniowo udostępniane we wszystkich 23 językach UE.

Źródło: Komisja Europejska. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>

Tagi: , ,
poprzedni
następny