usgs-inNzGtPrkHk-unsplash

Mobilizacja Europy na rzecz PV perowskitów

Jako stosunkowo nowa i szybko rozwijająca się technologia fotowoltaiczna, perowskity stanowią okazję dla Unii Europejskiej, aby po raz kolejny odegrać znaczącą rolę w produkcji energii słonecznej. Tak twierdzi Louis Huber z European Perovskite Initiative, grupy, która stara się koordynować działania europejskich PV w perowskitach w dziedzinie badań, przemysłu i polityki.

Ponieważ wytwarzanie energii elektrycznej z PV stało się jednym z najtańszych dostępnych źródeł energii, możliwości rynkowe wzrosły. Tymczasem europejski przemysł fotowoltaiczny traci na znaczeniu. Liczba europejskich producentów ogniw i modułów PV znajduje się obecnie w niskim dwucyfrowym zakresie. Liczba bankructw nadal rośnie.

Pomimo tej historii, dzisiaj istnieje realna przestrzeń na „made in Europe PV”. Członkowie Europejskiej Inicjatywy Perowskitowej (EPKI) są przekonani o tym i roli technologii perowskitowej.

Podstawą wysiłków EPKI jest przekonanie, że transformacja energii, do której dążenia wszyscy dążymy, powinna również przynieść korzyści środowiskowe, społeczne i technologiczne. W szczególności EPKI uważa, że ​​Europa nie powinna rezygnować z produkcji PV w celu utrzymania minimalnego poziomu strategicznej niezależności.

Jednak aby ponownie zainwestować w produkcję PV i być konkurencyjnym, konieczne jest specjalne podejście i strategia. Opanowanie zaawansowanych technologii popartych doskonałymi badaniami i rozwojem ma kluczowe znaczenie dla przyszłego przemysłu fotowoltaicznego. UE nadal ma dobrą pozycję w zakresie podstawowych badań akademickich, ale musi znaleźć dobre sposoby na zwiększenie i uprzemysłowienie.

Uważamy, że PV perovskite ma ogromny potencjał, aby sprostać temu wyzwaniu z następujących powodów:

  1. Jest to nowa i przełomowa technologia, w której europejskie instytuty i uniwersytety nadal mają przewagę. Pracujemy nad wykorzystaniem tej przewagi technologicznej w sukcesach przemysłu.
  2. Jest dobrze ustawiony do określonych zastosowań, takich jak BAPV lub BIPV. Oczekuje się, że popyt na niestandardowe rozwiązania i produkty fotowoltaiczne przyspieszy, a produkcja powinna być zlokalizowana blisko popytu. Tymczasem płynna integracja modułów PV z naszym środowiskiem stanie się niezbędna.
  3. Po stronie inwestycji lub nakładów inwestycyjnych koszt produkcji sprzętu do produkcji PV perowskitu jest znacznie niższy niż w przypadku krzemowych paneli słonecznych. Pozwala to na stosunkowo szybkie i wydajne ustanowienie wielu obiektów produkcyjnych w UE.
  4. W kontekście, w którym ceny modułów fotowoltaicznych nadal spadają, a perowskity potencjalnie pomagają obniżyć koszty produkcji, czas realizacji i koszty transportu z Azji będą miały większe znaczenie w przyszłych procesach zamówień.

Wszystkie powyższe czynniki otwierają wiele możliwości dla dobrze zaprojektowanych i dostosowanych produktów na bazie perowskitu, które będą wytwarzane w Europie. Poziom inwestycji, a także zdolność do ochrony własności intelektualnej i unikania wycieków na całym świecie, będą miały kluczowe znaczenie dla ustanowienia takiej branży.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo na: https://www.pv-magazine.com/2020/04/25/the-weekend-read-mobilizing-europe-for-perovskite-pv/

Tagi: ,
poprzedni
następny