UEflag-590x2000

Stan Unii Energetycznej w 2021 r.

Komisja przyjęła sprawozdanie o stanie Unii Energetycznej w 2021 r., w którym podsumowuje postępy poczynione przez UE w zakresie przejścia na czystą energię, prawie dwa lata po wprowadzeniu europejskiego zielonego ładu. Ze sprawozdania wynika, że w 2020 r. odnawialne źródła energii po raz pierwszy wyprzedziły paliwa kopalne jako najważniejsze źródło energii w UE, wytwarzając 38 proc. energii elektrycznej w porównaniu z 37 proc. w przypadku paliw kopalnych. Do chwili obecnej 9 państw członkowskich UE wycofało się z użycia węgla, 13 innych zobowiązało się do wyznaczenia daty wycofania, a 4 rozważają możliwe harmonogramy. W porównaniu z 2019 r. emisje gazów cieplarnianych w UE-27 w 2020 r. spadły o prawie 10%, co stanowi bezprecedensowy spadek emisji spowodowany pandemią COVID-19, dzięki której całkowite ograniczenie emisji wyniosło 31% w porównaniu z 1990 r.

Źródło: Komisja Europejska. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>

Tagi: ,
poprzedni
następny