cybersecurity2-800x450

Komisja Europarlamentu przyjmuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego dla usług krytycznych

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) poparła tzw. dyrektywę NIS2, będącą rewizją dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Obowiązująca dyrektywa NIS była pierwszym ogólnounijnym aktem prawnym ustanawiającym minimalne wymogi w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego dla przedsiębiorstw i organizacji świadczących podstawowe usługi. Organizacje objęte nowymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego będą określane na podstawie dwóch zestawów kryteriów. Kryterium obiektywne obejmuje przedsiębiorstwa, których obrót wynosi 10 milionów euro i które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Kryterium jakościowe obejmuje podmioty o podstawowym znaczeniu dla procesów gospodarczych i demokratycznych. Grzywny mogą wynieść do 2% przychodów przedsiębiorstwa, czyli tyle samo, ile zwykle żądają ataki ransomware.

Źródło: euractiv.com. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>

Tagi: , , ,
poprzedni
następny