CEFEnergy Call 2021 (Cross-Border)(4)

CEF Energy: 1 milion euro na wsparcie badań przygotowawczych dla transgranicznych projektów dotyczących energii odnawialnej

W ramach programu „Łącząc Europę” (CEF) ogłoszono nowe zaproszenie do składania wniosków na wsparcie badań przygotowawczych dla projektów, zanim zostaną one włączone do unijnego wykazu transgranicznych projektów w zakresie energii odnawialnej. W szczególności zaproszenie to przyczyni się do wsparcia zarówno państw członkowskich UE, jak i prywatnych promotorów projektów w celu rozwinięcia koncepcji współpracy, nadania impetu zaangażowanym stronom, a tym samym stworzenia bazy transgranicznych projektów w zakresie energii odnawialnej. Celem zaproszenia jest zatem przezwyciężenie przeszkód, które w przeszłości uniemożliwiały realizację projektów współpracy ze względu na niepewność co do podziału kosztów i korzyści między zaangażowane państwa członkowskie lub ze względu na dodatkową złożoność ustanowienia wsparcia transgranicznego. Wnioskodawcy mogą składać wnioski za pośrednictwem portalu Funding & Tenders Portal do dnia 30 listopada 2021.

Źródło: Komisja Europejska. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>

Tagi: ,
poprzedni
następny