woman-in-a-video-call-with-a-covid-19-patient-4031710

Wpływ Covid-19 na globalny sektor energetyczny

W ciągu ostatnich kilku miesięcy pandemia Covid-19 spowodowała bezprecedensowy globalny kryzys gospodarczy i społeczny. Pandemia znacząco wpłynęła na wszystkie aspekty życia, w tym na sektor energetyczny.

Sektor energetyczny odczuł już wpływ Covid-19. Pandemia przyczyniła się do osłabienia popytu na ropę, powodując gwałtowny spadek cen i spadek produkcji, zwłaszcza w następstwie wojny cenowej Rosja-OPEC. Według raportu MAEA Oil Market Report, globalne zapotrzebowanie na ropę naftową ma spaść o 9,3 mb/d r/r w 2020 r. Szacuje się, że popyt w kwietniu będzie o 29 mb / d niższy niż przed rokiem, a taki poziom ostatnio obserwowano w 1995 r. Covid-19 przyspieszył także dalszy spadek cen gazu.

Podobny trend spadającego popytu i obniżki cen można zaobserwować w sektorze energii elektrycznej. W Europie odnotowano rekordowy spadek cen energii elektrycznej. W wielu krajach europejskich ceny energii stały się ujemne. Świadczą o tym dane Nord Pool (wiodący europejski rynek energii) i HUPX (węgierska giełda energii) dotyczące cen na rynku dnia następnego. W niektórych krajach taka sytuacja jest uważana za normalną w weekendy lub święta, ale teraz liczby ujemne są również ustalane w dni powszednie.

Wiele firm z różnych sektorów na całym świecie zaprzestało lub zmniejszało nakłady inwestycyjne tam, gdzie to możliwe, a sektor energetyczny nie jest wyjątkiem. Na przykład operatorzy systemów dystrybucyjnych (DSO) opóźniają większość zainicjowanych projektów, co powoduje znaczne zmniejszenie zamówień na towary i usługi. Inwestycje niekrytyczne zostały zawieszone. Zagrożona jest również realizacja programów inwestycyjnych przez operatorów systemów przesyłowych (OSP) i OSD.

Covid-19 ma szczególnie negatywny wpływ na sektor odnawialnych źródeł energii. Jeden z głównych problemów dotyczy dostawy sprzętu do elektrowni. Chiny, które są jednym z krajów najbardziej dotkniętych przez koronawirusa, są głównym światowym producentem wielu technologii czystej energii, takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe i akumulatory. Ponieważ koronawirus opóźniał dostawy z Chin, firmy zajmujące się energią odnawialną nie są w stanie dotrzymać terminów instalacji sprzętu. Na przykład w samych Indiach 3 000 MW projektów związanych z energią słoneczną i wiatrową napotyka opóźnienia z powodu blokady koronawirusa. BYD, wiodący światowy producent akumulatorów, nie był w stanie ukończyć testów nowych modeli akumulatorów z powodu pandemii, co doprowadziło do zmniejszenia wielkości dostaw akumulatorów na rynek europejski. Źródło: pv-magazine.com. Autor oryginalnego komentarza: Tetiana Mylenka.

Zdjęcie: Edward Jenner na Pexels.com

Tagi: , ,
poprzedni
następny