pexels-pixabay-48148

Ukraina przyjmuje przepisy dotyczące efektywności energetycznej, biometanu i kogeneracji

W dniu 21 października 2021 r. parlament Ukrainy przyjął 3 kolejne ustawy. 1.Ustawa „O efektywności energetycznej” (nr 4507) definiuje mechanizmy, które mają pomóc władzom centralnym i lokalnym w zwiększeniu oszczędności energii w produkcji, transporcie, przesyle, dystrybucji, dostawie i konsumpcji energii. 2.”Ustawa o biometanie” (nr 5464) definiuje pojęcie „biometanu”, wprowadza mechanizm weryfikacji biometanu, który będzie kontrolował parametry biogazu pod kątem zgodności z normami dla gazu ziemnego, itp. 3.„Ustawa o Kogeneracji (nr 4527) promuje restrukturyzację istniejących zakładów produkujących ciepło w kierunku wysokosprawnych elektrociepłowni. Ustawa przewiduje, że o wysokiej sprawności kogeneracji powinny decydować oszczędności energii uzyskane w wyniku kogeneracji, a nie oddzielna produkcja ciepła i energii elektrycznej.

Źródło: asterslaw.com. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.

Tagi: , ,
poprzedni
następny