business person drawing cityscape illustration

Lex Izera przegłosowana w Sejmie. Treść oraz tryb procedowania ustawy wzbudziły kontrowersje

Sejm uchwalił dziś specustawę, która umożliwia zamianę gruntów Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne grunty Skarbu Państwa. Wszystko po to, by umożliwić powstanie fabryki polskich samochodów elektrycznych Izera w Jaworznie.

Po kilku miesiącach od odrzucenia kontrowersyjnego projektu nowelizacji ustawy o lasach, tzw. Lex Izera powrócił w nowej odsłonie jako rządowa specustawa. Po błyskawicznym ominięciu kilku etapów legislacyjnych, w środę 21 lipca 2021 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (druk sejmowy nr 1394(1)) w Sejmie, natomiast dziś 23 lipca projekt został przegłosowany w Sejmie większością głosów. Za uchwaleniem ustawy głosowało 241, przeciw było 202, 6 wstrzymało się od głosu. Teraz kolej na Senat.

O co w tym chodzi?

Rządowy projekt specustawy ma umożliwić zamianę lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych na inne nieruchomości. Ustawa ma ułatwić prowadzenie na gruntach leśnych inwestycji, które „służą upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza”, ale też „strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych”.

Oznacza to, że w ciągu dwóch lat od wejścia w życie ustawy będzie można dokonać zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej. Dodatkowo specustawa przewiduje możliwość zamiany gruntów Lasów Państwowych sąsiadujących z działkami, jakie mają być poddane zamianie w Jaworznie i Stalowej Woli.

Krytyczne komentarze NGOsów

Jak jednak wynika z opinii prawnej Fundacji Frank Bold(2), zrzeszającej prawników działających na rzecz ochrony środowiska, poprawiony przez rząd projekt nadal zawiera poważne wady prawne i powinien zostać w całości odrzucony. Główne zastrzeżenia dotyczą tego, że projekt może być niezgodny z prawem europejskim, prowadząc do udzielenia pomocy publicznej, i grozi powstaniem szkód materialnych po stronie Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich. – Dopuszcza on zamianę gruntów leśnych o wysokiej wartości na grunty o niższej wartości i zwalnia nowych właścicieli ze wszelkich opłat i odszkodowań za wycinkę drzew, przez co straty Skarbu Państwa mogą sięgać kilkuset milionów złotych. Samo zwolnienie z opłat rocznych to kwota rzędu 60 do 750 milionów złotych w zależności od jakości lasu. Co więcej, proponowane przepisy w żaden sposób nie gwarantują, że na nabytych w drodze ustawy gruntach będzie można efektywnie prowadzić gospodarkę leśną. Lex Izera nadal jest bublem prawnym i powinien zostać odrzucony przez Sejm – mówi Bartosz Kwiatkowski, dyrektor Fundacji Frank Bold.

Z kolei Anna Ogniewska z Greenpeace Polska zwraca uwagę, że inwestycje w elektromobilność czy w zieloną energię są konieczne dla ochrony klimatu i rząd powinien je stymulować. – Jednak nie powinno się to odbywać kosztem lasów, które są naszym naturalnym sojusznikiem w walce z kryzysem klimatycznym i kryzysem przyrodniczym. Rząd zachowuje się tak, jakby w Polsce brakowało terenów pod inwestycje i trzeba było wycinać pod nie lasy, a przecież tak nie jest – dodaje Ogniewska.

Źródło: teraz-srodowisko.pl

Tagi: , , ,
poprzedni
następny