10451_une

Farmy wiatrowe głównym producentem zielonego wodoru?

Polska plasuje się na 5. pozycji globalnego rankingu producentów wodoru, z roczną produkcją ok. 1 mln ton. Za całą produkcję odpowiadają paliwa kopalne; udział elektrolizy w sposobach wytwarzania jest marginalny. Instalacje produkujące wodór w procesie elektrolizy zasilanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) to na dziś jedynie prototypy w projektach badawczo-rozwojowych.

– Rozpoczęcie stosowania technologii wodorowych w energetyce jest potrzebne w kontekście wzrastającego udziału niesterowalnej energii elektrycznej z OZE w miksie energetycznym Polski – czytamy w oddanym do konsultacji w styczniu 2021 r. projekcie „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”. Wodór może pełnić rolę elastycznego nośnika energii, zwiększając możliwości integracji OZE w systemie energetycznym.

Według projektu, do 2030 r. konieczne jest stworzenie warunków do uruchomienia instalacji do produkcji wodoru ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Zakłada się wykorzystanie mocy zainstalowanej w OZE dla potrzeb produkcji wodoru i paliw syntetycznych w oparciu właśnie o elektrolizę. Zainstalowana moc elektrolizerów w 2030 r. miałaby sięgnąć 2 GW.

Wodór z offshore w kawernach, a z onshore w sieci gazowej?

– Zielony wodór będzie pochodził głównie z farm wiatrowych – zarówno lądowych, jak i morskich – prognozuje Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu ds. rozwoju w PGNiG SA. Wyjaśnia, że wodór w przypadku offshore mógłby być magazynowany, podobnie jak gaz ziemny, w kawernach (po dostosowaniu ich parametrów technicznych). – W związku z planami budowy farm w polskiej części Bałtyku, powstanie potrzeba zbudowania takich wielkoskalowych magazynów, zwłaszcza na Pomorzu – dodaje. W projekcie wspomnianej Strategii rozważa się wtłaczanie wodoru do istniejącej gazowej sieci dystrybucyjnej. Sekściński widzi tu potencjał do przyjęcia wodoru produkowanego dzięki lądowym farmom wiatrowym. Jak jednak podkreśla, najpierw niezbędne jest ustalenie bezpiecznych proporcji mieszania obu gazów. Utrudnieniem okazuje się zróżnicowanie krajowej infrastruktury gazowej pod względem jej wieku, stanu, zastosowanych materiałów itp.

Jak wykorzystać wodór?

Entuzjaści wodoru przekonują, że można go wykorzystywać na potrzeby mobilności, przemysłu, energii elektrycznej i ogrzewania. Strategia wodorowa dla tego z procesu elektrolizy widzi takie zastosowania, jak ponowne konwertowanie w energię elektryczną za pomocą ogniw wodorowych, paliwo transportowe, surowiec do syntez chemicznych czy też domieszka do konwencjonalnego paliwa gazowego.

Tagi:
poprzedni
następny