pexels-pixabay-221012

UE – spadek emisji z sektora energetycznego

Emisje dwutlenku węgla pochodzące z sektora energii w Unii Europejskiej obniżyły się w 2020 roku – donosi Europejski Urząd Statystyczny, Eurostat.

Mniejsza emisja – przyczyny

Eurostat szacuje, że z powodu ograniczeń i globalnego zatrzymania gospodarki emisja dwutlenku węgla, pochodząca ze zużycia energii, obniżyła się. Szacuje się, że spalanie paliw kopalnych – głównie ropy i produktów ropopochodnych, węgla, torfu i gazu ziemnego zmniejszyło się o 10 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Ma to kluczowe znaczenie dla narastającego kryzysu klimatycznego, ponieważ to sektor energii emituje największą ilość gazów cieplarnianych.

Paliwa kopalne służą do wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystuje się je zatem w każdej dziedzinie życia codziennego i gospodarki. W konsekwencji wpływ na ilość emitowanych gazów ma także import i eksport produktów energetycznych.

Źródłem emisji jest człowiek

Emisja CO2 z energetyki stanowi aż około 75 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych spowodowanych działalnością człowieka. Zużycie energii zależy od wielu czynników, w tym wzrostu populacji, intensywnej urbanizacji oraz wzrostu gospodarczego, transportu, a także od warunków klimatycznych w danym kraju lub regionie. Jednak te ostatnie zmieniają się pod wpływem innych czynników, zależnych od człowieka.

Gdzie odnotowano największy spadek emisji CO2?

Według szacunków Eurostatu emisje w 2020 roku obniżyły się we wszystkich państwach członkowskich UE. Urząd podaje, że największy spadek emisji CO2 z sektora energetycznego odnotowano w Grecji  (-18,7 proc.), Estonii (-18,1 proc.) i Luksemburgu (-17,9 proc.), a najniższy na Malcie (-1,0 proc.) i na Węgrzech (-1,7 proc.).

We wszystkich krajach UE zaobserwowano wyraźny spadek zużycia paliw kopalnych (węgiel kamienny, brunatny, ropa łupkowa i piaski roponośne, ropa i produkty ropopochodne oraz gaz ziemny). Największe spadki odnotowano w zużyciu węgla na rzecz energii odnawialnej, zwłaszcza energii wiatrowej i słonecznej.

 

Źródło: swiatoze.pl

Tagi: ,
poprzedni
następny