167139_r0_940

Powstał specjalny zespół do spraw bezpieczeństwa energetycznego gmin

Minister Klimatu powołał właśnie specjalny zespół, do zadań którego będzie należała analiza lokalnego systemu planowania energetycznego oraz wykonywania przez gminy ustawowych obowiązków związanych z planowaniem energetycznym.

 

  • Specjalny zespół zajmie się poprawą bezpieczeństwa energetycznego gmin.
  • Do zadań zespołu będzie należała analiza lokalnego systemu planowania energetycznego oraz wykonywania przez gminy ustawowych obowiązków związanych z planowaniem energetycznym.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego należy do ustawowych zadań gmin. 

Minister Michał Kurtyka wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii. W jego skład wchodzić mają m.in. przedstawicieli komórek organizacyjnych ministerstwa w zakresie: ciepłownictwa, rozwoju odnawialnych źródeł energii, obsługi prawnej, strategii i planowania transformacji klimatycznej, elektroenergetyki i gazu oraz zrównoważonego rozwoju miast. Jak zapisano, w pracach zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w jego skład, zaproszone przez przewodniczącego.

Do zadań zespołu będzie należała analiza lokalnego systemu planowania energetycznego oraz wykonywania przez gminy ustawowych obowiązków związanych z planowaniem energetycznym. Planowanie to ma polegać na opracowywaniu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Kolejny cel zespołu to wypracowanie koncepcji usprawnienia wykonywania obowiązków gmin w sprawie bezpieczeństwa energetycznego  poprzez przedstawienie propozycji uzupełnienia regulacji prawnych.

Obowiązki gmin

Zespół ma także wypracować rekomendacje w zakresie zasad weryfikacji i kontroli realizacji obowiązków dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, znaleźć koncepcje zwiększenia roli samorządu województwa w nadzorze nad wykonywaniem obowiązków gmin oraz zająć się analizą możliwości wprowadzenia rozwiązań zwiększających wiedzę organów gmin na temat obowiązków związanych z planowaniem energetycznym w gminach.

Zespół ma się spotykać pierwszy raz nie później niż w terminie 30 dni od dnia powołania (czyli od 17 maja).

W rozporządzeniu zapisano, że sprawozdanie z działalności zespołu uwzględniające wyniki analiz i rekomendacji, ma trafić do Ministra Klimatu nie później niż do 30 czerwca 2022 roku.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Tagi: ,
poprzedni
następny