pexels-magda-ehlers-1188834 (1)

Zazielenić dachy budynków firm to cel nowej inicjatywy obywatelskiej.

KE wydała decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Zielone dachy”. Wkrótce będą zbierane deklaracje poparcia dla tego projektu. Warto przypomnieć inicjatywę, która odniosła pełny sukces stając się prawem, czyli „RightToWater”.

– Organizatorzy inicjatywy „Zielone dachy” (ang „Green Garden Roof Tops”) wzywają Komisję do ułatwienia tworzenia zielonych ogrodów na dachach firm – podała Komisja Europejska. Po tygodniu od rejestracji, KE opublikowała decyzję w tej sprawie. Na tym etapie nie analizowano jeszcze inicjatyw pod względem merytorycznym. Teraz organizatorzy mogą zbierać podpisy poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować. Będzie mogła wtedy zarówno przyjąć wniosek, jak i go odrzucić, ale w obu wypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Powody, dla których warto zazielenić dachy

Autorzy inicjatywy zauważają, że w Europie istnieje wiele obiektów handlowych z pustymi, niewykorzystywanymi w żadnym celu dachami, wykonanymi z takich materiałów jak tworzywa sztuczne czy kamienie. W takiej formie nie przynoszą one żadnych korzyści dla środowiska, co wymaga zmiany w obliczu kryzysu ekologicznego. – Musimy przemyśleć i znaleźć sposoby zwiększenia świadomości na temat problemów związanych ze środowiskiem i przywrócenia zdrowej równowagi między naszym społeczeństwem, gospodarką i ochroną planety. Zasadniczym elementem planu jest więc wykorzystanie istniejących przestrzeni na dachach budynków. Pomysł polega na stworzeniu zielonych ogrodów na dachach różnych korporacji. W ten sposób niewykorzystane dachy mogłyby zostać przekształcone tak, aby przyczyniały się do poprawy stanu środowiska i pomagały w walce z kryzysem ekologicznym – czytamy na stronie inicjatywy.

Europejska Inicjatywa Obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska wprowadzona została w Traktacie z Lizbony jako narzędzie w rękach obywateli do kształtowania polityki. Oficjalnie zainicjowano ją w kwietniu 2012 r.

Formalna rejestracja inicjatywy otwiera procedurę, w ramach której milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosków ustawodawczych w dziedzinach, w których posiada ona uprawnienia.

Warunki dopuszczalności są następujące: 1) proponowane działanie nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosku dotyczącego aktu prawnego, 2) nie jest ono oczywistym nadużyciem, nie jest w sposób oczywisty niepoważne, dokuczliwe ani 3) sprzeczne z wartościami Unii.

 

Jako korzyści dla środowiska wymieniono np. fakt, że tworząc zielone dachy zwiększamy liczbę drzew w miastach, co sprzyja poprawie jakości powietrza, zapobiega zmianom klimatycznych i łagodzi odczuwanie wysokich temperatur. Ponadto wśród zalet zielonej infrastruktury znajduje się retencja wodna i wspieranie bioróżnorodności.

Natomiast firmy mogłyby dzięki zielonym dachom budować swój wizerunek, podnosić poziom motywacji pracowników, czy zyskiwać pomoc państwa na takie prośrodowiskowe inicjatywy.

Right to Water – inicjatywa obywatelska, która stała się prawem

Do tej pory złożono 102 wnioski o rejestrację inicjatyw obywatelskich, z czego 78 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Pozostałe 26 Komisja odrzuciła, gdyż nie spełniały warunków dopuszczalności. Dalszy los inicjatyw bywa różny, gros nie uzyskuje potem poparcia przez wymaganą minimalną liczbę 1 mln obywateli z kilku państw.

Warto jednak zwrócić uwagę na znaczący, choć jeden z nielicznych, przykładów inicjatyw obywatelskich, które odniosły sukces. W kontekście ochrony środowiska przede wszystkim należy wskazać inicjatywę „Right to water”, która przyczyniła się do zmian w unijnej dyrektywie nt. dostępu do wody pitnej.

Obecnie pod kilkoma inicjatywami są zbierane podpisy, do tej listy wkrótce dołączą Zielone dachy. Zainteresowanych zachęcamy do sprawdzenia strony Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej.

 

Źródło: www.teraz-srodowisko.pl

poprzedni
następny