1460x616

Rozporządzenie ws. ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE weszło w życie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało Rozporządzenie w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2021 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2021 r. Dokument wszedł w życie 20 kwietnia 2021 r.

Rozporządzenie określa przede wszystkim maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji energia elektryczna w poszczególnych technologiach odnawialnych źródeł energii.

W 24 przypadkach zaproponowane wartości cen referencyjnych są tożsame z wartościami cen referencyjnych przyjętych na rok 2020. Podwyższyć ceny referencyjne względem cen wyznaczonych na rok poprzedni zdecydowano w 7 przypadkach. Dotyczy to instalacji wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej oraz do wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej.

Obniżenie ceny referencyjnej względem ceny wyznaczonej na rok ubiegły dokonano natomiast 2 przypadkach. Dotyczy to instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię promieniowania słonecznego.

Wejście w życie Rozporządzenia MKiŚ umożliwia zorganizowanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE jeszcze w I półroczu 2021 r.

Tagi: ,
poprzedni
następny