Scandiano-v.-Matteotti-5.11.2020-036-2048x1363

Włochy uruchamiają pierwszą wspólnotę energii słonecznej w ramach projektu budownictwa społecznego.

Społeczność energetyczna w północnych Włoszech zintegruje instalację fotowoltaiczną z systemem magazynowania energii, aby zasilić 48 gospodarstw domowych w ramach projektu budownictwa socjalnego oraz flotę wynajętych pojazdów elektrycznych. To zbiorowy wysiłek, który będzie można powtórzyć już w 2023 roku.

Budynek składający się z 48 mieszkań w prowincji Reggio Emilia w północnych Włoszech pomoże ocenić model biznesowy społeczności energetycznej, szczególnie ukierunkowany na mieszkalnictwo socjalne. Faza testów, która powinna zakończyć się do grudnia 2022 r., Pokaże, czy i jak model wdrażany w gminie Scandiano będzie powtarzalny.

„Projekt przewiduje instalację fotowoltaiczną o mocy 60 kW na dachu. Wraz z systemem magazynowania 115,2 kWh zostanie zainstalowany do końca 2021 r. ”- powiedział pv lider projektu Sauro Saraceni. „W przyszłym roku zostanie wprowadzona flota pojazdów elektrycznych, a monitorowanie zużycia, które rozpoczęło się we wrześniu 2020 r., Potrwa do końca 2022 r. Ma to na celu zrozumienie ewentualnych zawiłości pojawiających się w terenie”,

Saraceni, który pracuje dla ART-ER, konsorcjum Emilia-Romania, którego celem jest promowanie i koordynowanie zrównoważonego rozwoju regionu, powiedział, że Scandiano będzie przykładem instalacji fotowoltaicznych i rozwiązań w zakresie mobilności nie tylko w regionie, ale w całym kraju. „Wśród innych opcji mieszkaniowych, mieszkania socjalne są najbardziej dotknięte ubóstwem energetycznym” – podkreślił Saraceni, dodając, że region zamierza rozszerzyć ten model i promować go na inne projekty mieszkalnictwa socjalnego w nadchodzących latach.

Według wstępnych szacunków instalacja fotowoltaiczna i system magazynowania doprowadzą do 60% redukcji zużycia energii elektrycznej.

Trzy instytucje odpowiedzialne za wstępną analizę – ART-ER, włoska agencja badawcza ENEA i Uniwersytet Boloński – obecnie modelują profile zużycia zebrane przez Enel X, dostawcę odpowiedzi na zapotrzebowanie, którego właścicielem jest włoska firma Enel. W międzyczasie ACER Reggio Emilia, spółka zajmująca się budownictwem socjalnym zarządzająca apartamentowcem, rozmawia z potencjalnymi partnerami w sprawie instalacji systemu fotowoltaicznego i magazynowania do końca 2021 r. Enel X dostarczy również urządzenia do nieinwazyjnego monitorowania obciążenia (NILM).

Flota pojazdów elektrycznych
Chodzi o to, aby zaoferować flotę samochodów dzieloną między mieszkańców budynku. „Analizujemy tę opcję z partnerem prywatnym. Samochody, które będą ładowane energią wytwarzaną przez instalację PV, będą oferowane w ramach długoterminowej umowy najmu ”- powiedział Saraceni.

Mobilność i sektor mieszkaniowy będą dwoma kluczowymi filarami strategii Emilii-Romanii mającej na celu osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 r.

ENEA wnosi swój wkład poprzez analizę scenariuszy. „Wspieramy badaniami, w jaki sposób współdzielenie samochodów wzmacnia społeczność energii odnawialnej” – powiedział pv czasopismu Piero De Sabbata, odpowiedzialny za laboratorium CROSS-TEC w ENEA.

Finansowanie\\
Na szerszą renowację skorzysta tak zwany SuperBonus (110% przerwa fiskalna) i inne wcześniej istniejące programy.

Pozostałe koszty pokryją właściciele 48 mieszkań. Dwadzieścia mieszkań jest własnością prywatną; gmina Scandiano jest właścicielem pozostałych 28.

Całością operacji finansowania będzie zarządzała lokalna spółka budownictwa społecznego.

Zasady dotyczące społeczności energii odnawialnej (REC), które weszły w życie we Włoszech w zeszłym roku, uprościły ten złożony projekt zbiorowej konsumpcji własnej.

„Zaczęliśmy od modelu biznesowego współdzielenia energii, wspólnie z wydziałem inżynierii elektrycznej, elektronicznej i informatycznej Uniwersytetu Bolońskiego, analizując, jakie są optymalne warunki dla własnego zużycia” – powiedział De Sabbata. „Z nowym prawem nie jest to już ćwiczenie teoretyczne. Praktycznie możemy wdrożyć ten model ”.

Według De Sabbata głównym pytaniem jest teraz zrozumienie profili konsumpcji mieszkańców i czy kampanie uświadamiające mogą pomóc im zrozumieć ich rolę w wykonalności podobnych projektów.

„Ten model mobilności byłby bardziej skuteczny, gdyby większość mieszkańców pracowała głównie w domu lub w ogóle nie pracowała, na przykład będąc na emeryturze. Jest to część ćwiczenia modelowania, które można wykonać przed przystąpieniem do refaktoryzacji budynku, mającego na celu dostosowanie profili zużycia do zdolności produkcyjnej instalacji, a także profilu obciążenia stacji ładowania ”- powiedział De Sabbata.

Oprócz skupieniu się na mobilności i gromadzeniu danych ENEA zapewnia również wsparcie poprzez analizę wzorców konsumpcji i przyszłego wykorzystania zaawansowanych technologicznie rozwiązań. „Pompy ciepła są przykładem rozwiązań, które mogą poprawić krzywą obciążenia w ciągu dnia” – podsumował De Sabbata.

Źródło: www.pv-magazine.com

Tagi: ,
poprzedni
następny