karsten-wurth-lsJ9jHKIqHg-unsplash

Ekspansja przemysłu wiatrowego do 2030 roku.

Firma badawcza Wood Mackenzie twierdzi, że przewiduje, że światowy przemysł energetyki wiatrowej zainstaluje 1 TW nowej mocy w latach 2021-2030.

Świat ustanowił nowy rekord w instalacjach wiatrowych w 2020 r. I widział szereg krajowych i regionalnych celów wyznaczonych na 2030 r., Podkreślając ważną rolę technologii wiatrowej w transformacji energetycznej, według Wood Mackenzie.

Pomimo rozwoju rynku energii wiatrowej istnieje potrzeba przyjęcia nowych polityk lub rewizji istniejących celów, aby zapewnić zwiększone wykorzystanie energii wiatrowej.

Ponadto istnieje potrzeba ściślejszej współpracy między międzynarodowymi pożyczkodawcami, deweloperami projektów energetycznych oraz sektorem prywatnym i publicznym, aby zwiększyć finansowanie wdrażania projektów dotyczących energii wiatrowej.

Dostępność dotacji rządowych jest również kluczowa dla przyspieszenia absorpcji. Dowodem na to jest rosnąca liczba projektów pozostawionych częściowo ukończonych w Chinach, ponieważ deweloperzy deklarowali pełną zdolność do wykorzystania dotacji na lądową energię wiatrową, zanim wygaśnie ona pod koniec ubiegłego roku. Oznacza to, że dopóki istnieje wystarczające wsparcie finansowe ze strony rządów, deweloperzy energii wiatrowej będą mogli działać w szybszym tempie, co skutkowałoby zwiększeniem zdolności produkcyjnej.

W 2020 roku na całym świecie dodano 114 GW nowych mocy wiatrowych, co stanowi 82% wzrost rok do roku. Chiny, największy rynek na świecie, zastosowały 72 GW, co samo w sobie kwalifikowałoby się jako największą moc dodaną na świecie w ciągu jednego roku, chociaż większość tych projektów została częściowo ukończona.

Reszta świata – z wyłączeniem Chin – dodała prawie 43 GW w 2020 r., Co oznacza 15% wzrost r / r. Znaczący wkład napłynął z USA (+6 565 MW r / r), Brazylii (+1 055 MW r / r), Holandii (+1 878 MW r / r) i Australii (+1 363 MW r / r).

Komentując przewidywane trendy rynkowe do 2030 r., Luke Lewandowski, dyrektor ds. Badań Wood Mackenzie, powiedział: „Docelowy poziom 1200 GW energii wiatrowej i słonecznej w Chinach do 2030 r. Zaowocuje 408 GW nowych mocy wiatrowych w latach 2021–2030, co stanowi 41% światowej produkcji. Moce morskie w kraju wzrosną w tym okresie o 73 GW, co oznacza 800% wzrost mocy zainstalowanej w tym sektorze ”.

Oczekuje się, że inne kraje Azji i Pacyfiku zainstalują łącznie 126 GW mocy do 2030 r., Przy czym Indie będą stanowić prawie 50% przewidywanej mocy.

Lewandowski dodał: „Kolejnym kluczowym regionem, który będzie stymulować wzrost energetyki wiatrowej do 2030 r., Jest Europa. Unijny plan dekarbonizacji zmotywuje 248 GW nowych mocy wiatrowych w perspektywie 10-letniej. Ponadto 66% tej zdolności będzie na lądzie ze względu na większe modele turbin odblokowujące rynki o ograniczonej przestrzeni, ponowne zasilanie starzejącej się floty i zwiększony rozwój w Europie Wschodniej ”.

Oczekuje się, że w latach 2021-2030 nowa moc na morzu w USA będzie wynosiła średnio 4,5 GW rocznie i będzie stanowić 40% rocznej budowy turbin wiatrowych.

W Ameryce Łacińskiej, Brazylia, Chile, Kolumbia i Meksyk będą odpowiadać za 90% z rekordowych 16 GW nowych mocy oczekiwanych w związku z intensyfikacją wycofywania węgla z tego regionu oraz zwiększeniem zapotrzebowania na energię wytwarzaną z czystych zasobów przez klientów komercyjnych i przemysłowych. Ponadto region ma odnotować wzrost aukcji energii odnawialnej.

Źródło: www.renewableenergyworld.com

Tagi:
poprzedni
następny