elgas_banners_new

Nowe dane KE z rynku energii elektrycznej i gazu.

Udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym UE (39%) po raz pierwszy przekroczył udział paliw kopalnych (36%) w 2020 r., A zużycie energii elektrycznej (-4%) i gazu (-3%) w UE  spadło z poziomu z 2019 r., ale większość czynników napędzających tę zmianę (w szczególności pandemia COVID-19) była wyjątkowa, zgodnie z opublikowanymi dzisiaj najnowszymi kwartalnymi raportami Komisji na temat rynków gazu i energii elektrycznej. Pomimo odnowienia ograniczeń dotyczących COVID-19 w niektórych krajach, dane za czwarty kwartał przybliżają poziom konsumpcji do „normalnego poziomu” niż w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.

Raport o rynku energii elektrycznej potwierdza, że ​​połączenie szoku popytowego pandemii i sprzyjających warunków pogodowych dla OZE znacząco zmieniło strukturę miksu w ciągu 2020 roku. 11% (-79 TWh). Gaz ucierpiał w mniejszym stopniu ze względu na korzystną cenę, co sprzyjało przestawianiu się z węgla na gaz i węgla brunatnego na gaz. Wraz ze spadkiem zużycia udział odnawialnych źródeł energii w miksie wzrósł do 39%, pokonując po raz pierwszy paliwa kopalne (36%). Według wstępnych szacunków ślad węglowy sektora energetycznego w UE spadł o 14% w 2020 r.

W raporcie zauważono jednak, że kluczowe czynniki (pandemia, sprzyjająca pogoda, duża produkcja energii wodnej) były wyjątkowe lub sezonowe. W rzeczywistości dane za czwarty kwartał pokazały, że zużycie energii elektrycznej zbliżyło się do poziomu sprzed pandemii, pomimo ciągłych ograniczeń działalności gospodarczej i społecznej.

Rosnącej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w UE w znacznym stopniu pomogło 29 GW dodatkowych mocy słonecznych i wiatrowych w 2020 r., Co jest porównywalne z poziomem z 2019 r. To pokazuje, że pandemia nie spowolniła znacząco ekspansji odnawialnych źródeł energii. Ponadto, wraz z pogarszaniem się perspektyw dla wysokoemisyjnych technologii i wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, zapowiada się coraz częstsze przechodzenie na emeryturę węgla.

W ostatnich miesiącach droższe uprawnienia do emisji, wraz z rosnącymi cenami gazu, podniosły hurtowe ceny energii elektrycznej na wielu rynkach europejskich do poziomów obserwowanych ostatnio na początku 2019 r. Efekt był najbardziej widoczny w państwach członkowskich uzależnionych od węgla kamiennego i brunatnego. Oczekuje się, że dynamika hurtowych cen energii elektrycznej przeniesie się na ceny detaliczne.

Popyt na pojazdy doładowywane elektrycznie (ECV) nadal wzrastał w ostatnim kwartale 2020 r., Przy czym w całej UE zarejestrowano prawie pół miliona nowych pojazdów ECV. Był to najwyższy odnotowany wynik i przełożył się na bezprecedensowy 17% udział w rynku, ponad dwukrotnie wyższy niż w Chinach i sześciokrotnie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych.

Raport o rynku gazu potwierdza, że ​​zużycie gazu ziemnego w UE wyniosło 394 mld m3 w 2020 r., W porównaniu z 406 mld m3 w 2019 r. Nastąpiło to pomimo 1,3% wzrostu (1,5 mld m3) w IV kwartale. Krajowa produkcja gazu w UE wyniosła 54 mld m3 (spadek o prawie 23%), podczas gdy całkowity import gazu netto spadł o 9% z 358 mld m3 do 326 mld m3, co pozwoliło obniżyć całkowity szacunkowy rachunek UE za import gazu o nieco ponad 37% (z euro 59,4 mld do 36,5 mld euro).

Pomimo wznowionych środków blokujących w niektórych krajach, rynki energii były zasadniczo stabilne w czwartym kwartale, po wzroście cen w ciągu kwartału. Optymizm co do ożywienia światowej gospodarki sprzyjał wzrostowi popytu na produkty energetyczne. Ceny spot na europejskich hubach gazowych w kwartale były o 6-21% wyższe w porównaniu rok do roku. Do końca grudnia 2020 r. Cena spotowa TTF (Title Transfer Facility) wzrosła do 19 € / MWh – najwyższego poziomu od początku 2019 r.

Wzrost hurtowych cen gazu był wspierany przez rosnące ceny rynkowe gazu w Azji, co spowodowało 27% spadek importu LNG do UE w ostatnim kwartale. W porównaniu rok do roku, pomimo rosnących cen hurtowych na rynku spot, ceny detaliczne gazu dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych spadły w ostatnim kwartale 2020 r. Odpowiednio o 8% i 2%.

Tagi: , , ,
poprzedni
następny