marco-oriolesi-wqLGlhjr6Og-unsplash

Wielka Brytania i Szwajcaria potwierdzają udział w zmienionym rządowym pakcie w sprawie zamówień publicznych

Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo zakończyły ostatni krok w celu zapewnienia skuteczności swojego udziału w zmienionym Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych (GPA). Od 1 stycznia 2021 r. Zmieniony GPA będzie obowiązywał w Szwajcarii, a Wielka Brytania będzie stroną porozumienia na własnych prawach.

Szwajcaria przedłożyła WTO w dniu 2 grudnia tak zwany „dokument przyjęcia”. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. Zmieniony GPA będzie obowiązywał dla wszystkich stron GPA. Porozumienie w sprawie zamówień publicznych otwiera rynki zamówień publicznych między jego stronami. Zmieniona GPA, obowiązująca od 2014 r., Rozszerza liczbę podmiotów rządowych, takich jak ministerstwa i agencje, które są objęte Umową, oraz dodaje nowe usługi. Tekst zmienionej umowy można znaleźć tutaj.

Tego samego dnia Wielka Brytania złożyła do WTO tzw. „Instrument przystąpienia”. Oznacza to, że Wielka Brytania będzie sama uczestniczyć w GPA od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania będzie nadal objęta umową w okresie przejściowym Unia Europejska – Wielka Brytania, który kończy się 31 grudnia 2020 r. Traktowane jest jako państwo członkowskie Unii Europejskiej w okresie przejściowym.

Zastępca dyrektora generalnego, Yi Xiaozhun, który otrzymał dokument przystąpienia Wielkiej Brytanii i dokument przyjęcia Szwajcarii, powiedział: „Dzisiejsze oświadczenia Wielkiej Brytanii i Szwajcarii bardzo wyraźnie pokazują silne zaangażowanie obu krajów w otwarty i oparty na zasadach system handlu ich zamówienia rządowe. Ich udział w zmienionej Umowie w sprawie zamówień rządowych umożliwi firmom będącym stronami GPA dostęp do rynków zamówień w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii objętych GPA w oparciu o zasady przejrzystości, dobrych rządów, niedyskryminacji i uczciwej konkurencji ”.

Ambasador Szwajcarii przy WTO, Didier Chambovey, powiedział: „Jestem zaszczycony, mogąc przekazać Szwajcarski dokument akceptacji zmienionego GPA. Jest to ważny krok milowy, ponieważ oznacza wejście w życie zmienionego GPA dla wszystkich stron. Szwajcaria przywiązuje wielką wagę do silnego systemu handlowego opartego na zasadach, w tym poprzez umowy wielostronne, takie jak GPA ”.

Ambasador Wielkiej Brytanii przy WTO, Julian Braithwaite, powiedział: „Dzisiaj przedłożyłem brytyjski Instrument Przystąpienia GPA, aby zapewnić naszym firmom stały dostęp do światowego rynku zamówień publicznych o wartości 1,3 bln GBP. Oznacza to, że Wielka Brytania spełniła swój wieloletni cel, jakim jest utrzymanie pełnej pewności, zarówno dla firm w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą. Chcę podziękować wszystkim 20 stronom za współpracę podczas całego procesu.”

GPA jest umową wielostronną – otwartą dla wszystkich członków WTO, ale wiążącą tylko dla stron Porozumienia. Warunki uczestnictwa każdego kraju są negocjowane z innymi stronami GPA i określone w odpowiednim  harmonogramie dostępu do rynku. Załączniki te zawierają kilka załączników określających zobowiązania strony w zakresie:

  • zamawiających, których zamówienia będą otwarte dla oferentów zagranicznych
  • towary, usługi i usługi budowlane otwarte na zagraniczną konkurencję
  • wartości progowe, powyżej których zamówienia będą otwarte na zagraniczną konkurencję
  • wyjątki od zakresu ochrony.

Obecnie   porozumienie wiąże 48 członków WTO. GPA ma na celu otwarcie, na zasadzie wzajemności i w zakresie uzgodnionym między członkami WTO, rządowych rynków zamówień na zagraniczną konkurencję oraz uczynienie zamówień rządowych bardziej przejrzystymi. Zapewnia prawne gwarancje niedyskryminacji produktów, usług i dostawców stron GPA w zamówieniach objętych umową. Zamówienia publiczne stanowią zazwyczaj około 15% gospodarek krajów rozwiniętych i rozwijających się.

Źródło: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/gpro_02dec20_e.htm

Obraz: https://unsplash.com/@marcooriolesi

 

Tagi: , , , ,
poprzedni
następny