dave-hoefler-sJy86v-K1OA-unsplash

Początek projektu RENergetic

PCSS, Politechnika Poznańska oraz Veolia Energia Poznań S.A. wezmą udział w międzynarodowym projekcie RENergetic (Community-empowered Sustainable Multi-Vector Energy Islands) realizowanym w ramach programu Horizon 2020. Celem projektu jest opracowanie i demonstracja innowacyjnych narzędzi do zarządzania wyspami energetycznymi.

Założenia związane z ochroną klimatu spowodowały w ostatnich latach gwałtowny rozwój energetyki odnawialnej i rozproszonej. Szczególne miejsce w tym procesie oraz strategii Unii Europejskiej zajmują lokalni konsumenci energii. Wśród nich istotną rolę pełnią zintegrowane lokalne systemy energetyczne czyli tzw. wyspy energetyczne (Energy Islands), charakteryzujące się niezależnością energetyczną oraz zaangażowaniem lokalnej społeczności w oszczędzanie i zarządzanie energią. Wyspy energetyczne grupują źródła energii odnawialnej, odbiorców energii, oraz mieszkańców/użytkowników tworzących lokalne społeczności.

Projekt RENergetic opracuje i zintegruje rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną, poziom produkcji energii odnawialnej oraz niezależność energetyczną zróżnicowanych wysp energetycznych w środowisku miejskim wykorzystujących zaangażowanie lokalnych społeczności. Cele te zostaną osiągnięte poprzez integrację i optymalizację zarządzania 3 wektorami energetycznymi: energią elektryczną, ciepłem i odpadami. W tym celu zastosowane zostaną technologie informatyczne takie jak rozwiązania Internetu Rzeczy, a także analiza danych, predykcja i kontrola procesów zużycia i produkcji energii za pomocą technik sztucznej inteligencji.

Wyspy energetyczne zastaną zademonstrowane w 3 różnych obszarach miejskich: dzielnicy Nowych Doków w Gandawie, kompleksie badawczo-szpitalnym w Segrate/Mediolanie oraz na kampusie PCSS i Politechniki Poznańskiej w Poznaniu. W Poznaniu prace obejmą wykorzystanie ciepła odpadowego z centrum danych do ogrzewania budynków kampusu, wykorzystanie odnawialnej energii z instalacji fotowoltaicznych oraz zarządzanie efektywnością budynków. Projekt umożliwi zainstalowanie odpowiednich urządzeń pomiarowych, stworzenie prototypu systemu odzysku ciepła odpadowego, analizę danych pomiarowych z obiektów kampusu oraz zastosowania narzędzi do kontroli i optymalizacji zarządzania energią. W rezultacie wyniki projektu pomogą w ograniczeniu kosztów energii zużywanej na kampusie oraz powiązanej z nią emisji gazów cieplarnianych.

Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2020 i potrwa 3,5 roku. Wartość prac wyceniono na około 6,7mln euro. W projekcie bierze udział 12 partnerów. Obok polskich podmiotów: PCSS, Politechniki Poznańskiej oraz Veolia Energia Poznań S.A., zaangażowane są ośrodki naukowe, firmy i instytucje z Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Włoch i Austrii.

Źródło: https://www.pcss.pl/poczatek-projektu-renergetic/

Obraz: https://unsplash.com/@johnwestrock

Tagi: , , ,
poprzedni
następny