tingey-injury-law-firm-DZpc4UY8ZtY-unsplash

Członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek o projekcie zmian w KSH

Mamy opinię praktyków na temat przygotowanej w MAP reformy Kodeksu Spółek Handlowych. Przedstawiamy wyniki ankiety.

Kancelaria PwC Legal we współpracy z Forum Rad Nadzorczych (wspólne przedsięwzięcie Giełdy Papierów Wartościowych, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i PwC) zapytała grupę trzydziestu członków rad nadzorczych oraz zarządów różnych spółek o proponowane przez MAP zmiany w Kodeksie spółek handlowych. W rezultacie w sposób obiektywny uzyskaliśmy opinię o tym, jak środowisko przedsiębiorców odbiera finalizowaną właśnie nowelizację Ksh.

Projekt został opracowany przez, działającą od lutego, Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego MAP, której przewodniczą wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz jego zastępca Janusz Kowalski.

W pracach komisji wzięło udział ponad 60 ekspertów w dziedzinie prawa handlowego. To zarówno przedstawiciele ośrodków akademickich, jak również praktycy prawa oraz osoby reprezentujące spółki kapitałowe – prywatne oraz z udziałem Skarbu Państwa. Dzięki wytężonej pracy Komisji została przygotowana największa reforma Kodeksu spółek handlowych, która ma za zadanie dostosować przepisy polskiego prawa do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Projekt zakłada między innymi wprowadzenie nowych rozwiązań w polskim prawodawstwie prawa grup spółek. Rozszerza też kompetencje rad nadzorczych, poprzez wprowadzenie narzędzi do sprawowania efektywnego nadzoru nad spółkami.

W ankiecie opracowanej przez zespół PwC Legal padło 16 pytań, dotyczących różnych obszarów, które obejmuje przygotowana przez nas reforma. I tak na pytanie dotyczące wprowadzenia, wyłącznie w spółkach akcyjnych, obowiązku informowania rady nadzorczej przez zarząd o szeregu zagadnień, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki – aż 95% pytanych odpowiedziało, że chciałoby widzieć tego typu legislację w polskim prawie handlowym.

Inne pytanie dotyczyło pomysłu rozszerzenia obowiązków rady nadzorczej spółki dominującej o nadzór nad realizacją interesu grup spółek przez spółki zależne. I w tym przypadku imponująca większość ankietowanych (84%) odpowiedziała, że jest zadowolona z wprowadzenia takiego zapisu do KSH. Pełną treść ankiety mogą Państwo obejrzeć poniżej.

– Jest mi niezwykle miło, że środowisko przedsiębiorców – czyli osób, które w bezpośredni sposób odczują zmiany w Kodeksie spółek handlowych jest pozytywnie nastawionych do naszego projektu. Projekt powstawał wspólną pracą ponad 60 osób, która została później zweryfikowana przez trwające 45 dni konsultacje publiczne. To właśnie dzięki nim, dzięki ponad 800 stronom uwag nasz projekt został jeszcze bardziej ulepszony, tak aby odpowiadać potrzebom rynku i oczekiwaniom przedsiębiorców – komentuje wyniki ankiety wiceminister Janusz Kowalski, Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/czlonkowie-zarzadow-i-rad-nadzorczych-spolek-o-projekcie-zmian-w-ksh

Obraz: https://unsplash.com/@tingeyinjurylawfirm

Tagi: , ,
poprzedni
następny